Partner portalu
BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek mięsa w Polsce (15.04.2018)


Dodano: 28.04.2018

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Na rynku krajowym od trzeciej dekady marca br. ceny żywca wieprzowego ulegają niewielkim zmianom. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (15.04.2018)

Jesteś w kategorii wiadomości: Produkcja zwierzęca


Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 9–15.04.2018 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) za świnie rzeźne dostawcy uzyskiwali 4,57 zł/kg względem 4,58 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była mniejsza o 2% niż przed miesiącem oraz o 16% niż w porównywalnym tygodniu kwietnia 2017 r.
 
W UE w drugim tygodniu kwietnia br. za świnie rzeźne klasy E płacono 144,22 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej w stosunku do 144,46 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego żywca była niższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 15% niż przed rokiem. W Polsce za trzodę chlewną tej klasy wyrażoną w walucie unijnej otrzymywano 143,73 EUR/100 kg. Był to poziom o 3% mniejszy niż w Niemczech, ale wyższy niż w Holandii i Danii po 13%, we Francji o 9% i w Hiszpanii o 2%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W dniach 9–15.04.2018 r. krajowe zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 6,69 zł/kg, czyli o 0,02 zł/kg taniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena ta była niższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 16% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Krajowa cena żywca wołowego w drugim tygodniu kwietnia br. zwiększyła się o 1% w porównaniu do poprzedniego tygodnia i wynosiła 6,86 zł/kg. Był to poziom podobny do uzyskanego przed miesiącem oraz o 8% wyższy niż przed rokiem.
 
W krajach UE w omawianym tygodniu średnia unijna cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 384,09 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli mniej o 0,77 EUR/100 kg niż w pierwszym tygodniu kwietnia br. oraz o 2 EUR/100 kg niż przed miesiącem. Był to jednak poziom o 4% większy niż przed rokiem. Cena bydła tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na w granicy 340,58 EUR/100 kg i była o 11% niższa niż w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 9–15.04.2018 r. w krajowych zakładach mięsnych kompensowane ćwierć-tusze wołowe zbywano po 13,70 zł/kg, tj. o 0,04 zł/kg taniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,06 zł/kg drożej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierci wołowych była o 10% większa niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W Polsce w drugim tygodniu kwietnia br. kurczęta brojlery nabywano po 3,40 zł/kg względem 3,42 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była niższa o 3% niż przed miesiącem, ale wyższa o 3,5% niż przed rokiem. Za indyki dostawcy otrzymywali 4,55 zł/kg, czyli o 0,03 zł/kg więcej niż w pierwszym tygodniu kwietnia br. Cena indyków była podobna do notowanej przed miesiącem, ale o 10% mniejsza w stosunku do porównywalnego tygodnia 2017 r.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 9–15.04.2018 r. krajowe zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 5,25 zł/kg, a zatem o 6% taniej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Cena tuszek indyków wynosiła 7,91 zł/kg, w odniesieniu do 7,90 zł/kg tydzień wcześniej. Była ona niższa o 6% niż w analogicznym tygodniu marca br. W porównaniu do cen sprzed roku tuszki kurcząt były o 6% droższe, a tuszki indyków – o 17% tańsze.

źródło: Gospodarz.pl/KOWR foto: pixabay.com

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: indyki trzoda chlewna wołowina drób bydło Polska żywność produkcja zwierzęca żywiec wołowy Ceny żywca wieprzowego Ceny żywca wołowego Ceny kurcząt brojlerów Ceny żywca indyczego rynek mięsa cena ceny żywca
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl