Partner portalu
BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (29.07.2018)


Dodano: 06.08.2018

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż dniach od 23 do 29 lipca 2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek cen kaczek typu brojler oraz kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych.

Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (29.07.2018)

Jesteś w kategorii wiadomości: Drób i jaja


Ceny drobiu w Polsce
Towar
Polska
Cena w zł/t
Zmiana ceny [%]
kurczęta typu brojler
3682,2
0,2
indory
4805,5
0,5
indyczki
4524,6
0,6
kaczki typu brojler
4468,1
-0,5
gęsi tuczone 8197,5 0,2
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych
2250,0
-1,4
 
W okresie od 23 do 29 lipca 2018 roku spadek cen zaobserwowano w obrębie kaczki typu brojler o 0,5% do 4468,1 zł/t i kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych cena do 2250,0 zł/t.

Wzrosły natomiast ceny indyczków o 0,6% do 4524,6 zł/t, indorów o 0,5% do 4805,5 zł/t, gęsi tuczone o 0,2% do 8197,5 zł/t, a także kurcząt typu brojler o 0,2% do 3682,2 zł/t.
 
Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w analizowanym czasie na krajowym rynku podrobów drobiowych, najbardziej podrożały nogi z kurczaka o 5,9% do 5578 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie centralnym – 6118 zł/t, a najmniej w północnym – 5793 zł/t.
 
O 3,8% do 3624 zł/t zwiększyły się ceny ćwiartki z kurczaka. Najwięcej za nie płacono w makroregionie centralnym – 3681 zł/t, a najmniej w południowo-wschodnim – 3532 zł/t.
 
Również wzrost odnotowano o 3,2% w przypadku skrzydła z indyka, za które uzyskiwano 5015 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie centralnym – 5472 zł/t, a najtańsze w południowo-wschodnim – 4500 zł/t.
 
Więcej w tym czasie płacono za podudzia z kurczaka, bo o 2,3% do 4651 zł/t. Najdrożej było w makroregionie zachodnim – 5029 zł/t, a najtaniej w północnym – 4240 zł/t.
 
Podrożały również tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami o 0,2% do 6022 /t, gdzie najdrożej było w makroregionie zachodnim – 6138 zł/t, a najtaniej w południowo-wschodnim – 5935 zł/t.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
W dniach od 23 do 29 lipca 2018 r. doszło do spadku cen tuszki indyków patroszonych 73% o 0,8% do 8154 zł/t, za które najwięcej płacono w makroregionie północnym – 9517 zł/t, a najmniej w centralnym – 7500 zł/t.

W analizowanym okresie zniżkę odnotowano też względemtuszki kurcząt patroszonych 65% bez z szyj o -4,4% do 6165 zł/t. Najwyższe ceny tego produktu obowiązywały w makroregionie północnym - 6857 zł/t, a najmniejsze w centralnym – 5948 zł/t.

 
O 6,2% do 4198 zł/t zmniejszyły się ceny wątroby z indyka. Najwięcej za nie płacono w makroregionie zachodnim – 4727 zł/t, a najmniej w północnym – 3443 zł/t.
 
Spadek odnotowano ceny skrzydła z kurczaka o 2,9% - 5544 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie północnym – 6127 zł/t, a najtańsze w zachodnim – 5372 zł/t.


Potaniały również podudzia z kurczaka o 3,7% do 5192 /t, gdzie najdrożej było w makroregionie południowo-wschodnim – 5620 zł/t, a najtaniej w północnym – 4601 zł/t.

Mniej w tym czasie płacono za uda kurczaka, bo o 3,7% do 5650 zł/t. Najdrożej było w makroregionie południowo-wschodnim – 6109 zł/t, a najtaniej w zachodnim – 5590 zł/t.

Ponadto, tańsze były udźce z indyka o 2,5% do 8167 zł/t, filety z piersi indyka  – o 2,3% do 16265 zł/t, wątroby z kurczaka - o 1,8% do 2676 zł/t, filety z piersi kurczaka – o 1,7% do 15852 zł/t,
 
Ceny produktów drobiowych
Towar
Polska
Makroregiony
północny
centralny
południowo-wschodni
zachodni
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj
6165
-4,4
6857
5948
 
_______
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami
6022
0,2
6084
6014
5935
6138
tuszki indyków patroszonych 73%
8154
-0,8
9517
7500
 
9103
ćwiartki z kurczaka
3624
3,8
3557
3681
3532
3554
skrzydła z kurczaka
5544
-2,9
6127
5582
5487
5372
filety z piersi kurczaka
15852
-1,7
15514
15605
15786
16259
nogi z kurczaka
5578
5,9
4793
6118
4932
5190
podudzia z kurczaka
5192
-3,7
4601
5105
5620
5491
uda z kurczaka
5650
-3,7
5670
5683
6109
5990
filety z piersi indyka
16265
-2,3
16198
15790
15547
16666
skrzydła z indyka
5015
3,2
4555
5472
4500
5180
uda z indyka
8167
-2,5
7691
8404
7792
9401
podudzia z indyka
4651
2,3
4240
4864
 
5029
wątroby z kurczaka
2676
-1,8
2702
2484
5449
2709
wątroby z indyka
4198
-6,2
3443
4650
 
4727
 
 

źródło: Gospodarz.pl/MRiRW foto: Gospodarz.pl


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl