Partner portalu
BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek mięsa w Polsce (13.01.2019)


Dodano: 01.02.2019

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


W trzecim tygodniu stycznia br. na rynku krajowym nastąpiło wyhamowanie zniżkowego trendu cen trzody chlewnej. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (13.01.2019)

Jesteś w kategorii wiadomości: Produkcja zwierzęca


Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 14–20 stycznia 2019 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW), podobnie jak w poprzednim tygodniu, trzodę chlewną skupowano po 4,08 zł/kg. Żywiec ten był jednak tańszy o 2% niż przed miesiącem oraz o 3% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym, w dniach 14–20.01.2019 r., za świnie rzeźne klasy E producenci uzyskiwali 134,40 EUR/100 kg, czyli o 0,3% więcej niż tydzień wcześniej, ale mniej o 1% niż przed miesiącem oraz o 0,4% niż przed rokiem. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 125,62 EUR/100 kg i była o 6,5% niższa niż w UE, o 10% niż w Niemczech oraz o 3% niż we Francji i o 2% niż w Hiszpanii. Taniej niż w Polsce świnie rzeźne skupowano m.in. w Holandii o 3% i w Belgii o 16%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Od połowy grudnia 2018 r. utrzymuje się nieznaczna obniżka cen zbytu półtusz wieprzowych. W dniach 14–20.01.2019 r. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 6,29 zł/kg, a więc taniej o 0,01 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie ceny półtusz były niższe o 0,5% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Od grudnia 2018 r. ceny zakupu żywca wołowego podlegają nieznacznym tygodniowym wahaniom, kształtując się w zakresie 6,63–6,68 zł/kg. W dniach 14–20.01.2019 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne otrzymywali 6,66 zł/kg względem 6,65 zł/kg w poprzednim tygodniu i 6,68 zł/kg przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku żywiec wołowy był tańszy o 2,5%.
 
W Unii Europejskiej w trzecim tygodniu stycznia br. średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 była podobna do notowanej tydzień i miesiąc wcześniej i wyniosła 375,22 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Była ona jednak o 4% mniejsza niż przed rokiem. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 330,87 EUR/100 kg, a zatem o 12% niższej od średniej ceny w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W trzecim tygodniu stycznia 2019 r. nastąpiła dalsza zwyżka cen zbytu ćwierćtusz wołowych kompensowanych, które zakłady mięsne sprzedawały po 13,81 zł/kg. Był to poziom cen o 1% wyższy w stosunku do notowań sprzed tygodnia, miesiąca oraz roku.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 14–20.01.2019 r. za kurczęta brojlery dostawcom płacono 3,17 zł/kg, tj. o 0,01 zł/kg mniej niż w poprzednim tygodniu. Cena kurcząt była podobna do otrzymanej przed miesiącem, ale o 3% niższa niż przed rokiem. Indyki nabywano po 5,58 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim notowaniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była jednak o 15% wyższa niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W trzecim tygodniu stycznia 2019 r. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt po 4,64 zł/kg, a zatem o 4% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 7,5% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wynosiła 8,91 zł/kg i była wyższa o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku tuszki kurcząt potaniały o 5%, a tuszki indyków podrożały o 6%.

źródło: Gospodarz.pl/KOWR foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: indyki trzoda chlewna wołowina drób bydło Polska żywność produkcja zwierzęca żywiec wołowy Ceny żywca wieprzowego Ceny żywca wołowego Ceny kurcząt brojlerów Ceny żywca indyczego rynek mięsa cena ceny żywca
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl