Partner portalu
BIEŻĄCE NOTOWANIA
Wzrost cen jagniąt


Dodano: 14.09.2019

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


W I kwartale 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 528 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 538 EUR.

Wzrost cen jagniąt

Jesteś w kategorii wiadomości: Owce i kozy


Cena w I kwartale była o 1% mniejsza niż rok wcześniej, a w II kwartale o 4% większa. W UE-28 cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 2019 r. 503 EUR/100 kg i była niższa o 6% niż rok wcześniej. W II kwartale wyniosła ona 540 EUR i była mniejsza niż w II kwartale 2018 r. o 11%.
 
W odróżnieniu od cen unijnych, ceny polskich owiec ciężkich były wyższe w obu kwartałach. W I kwartale cena owiec wyniosła 435 EUR/100 kg i była o 18% większa niż przed rokiem. W II kwartale wyniosła ona 444 EUR/100 kg i była wyższa niż rok wcześniej o 20%.
 
W efekcie nierównomiernych zmian cen w Polsce i średniej w UE-28 maleje różnica w poziomie tych cen. W 2017 r. wynosiła ona 27% na niekorzyść cen polskich owiec, w 2018 r. zmalała do 25%, a w I półroczu 2019 r. do ok. 15%. Zwyżka cen wyrażonych w euro nie przekłada się jednak na wzrost cen wyrażonych w złotych, pomimo sprzyjającej im deprecjacji złotego wobec euro.
 
W I kwartale 2019 r. cena skupu owiec w Polsce wyniosła 6,62 zł/kg i była o 3% mniejsza niż w I kwartale 2018 r. W II kwartale wyniosła ona 6,55 zł/kg i była o 1% wyższa niż w porównywalnym okresie 2018 r.

źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny 9(343) foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: owce baranina ubój owiec Unia Europejska cena owiec
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl