baranina i strony powiązane

 • 2019-10-18

  Spadek cen owiec i jagniąt

  Owce i kozy

  Spadek importu, a więc w rezultacie podaży baraniny nie ma odzwierciedlenia w rosnących jej cenach, a wręcz przeciwnie ceny te od początku 2019 r. zmniejszają się.

 • 2019-10-22

  Minimalny wzrost unijnej produkcji baraniny

  Owce i kozy

  Z krótkookresowej oceny Komisji Europejskiej wynika, że w 2019 r. produkcja baraniny w UE-28 może wynieść 908 tys. t. Byłaby ona wówczas o 1% wyższa niż w 2018 r.

 • 2019-09-14

  Wzrost cen jagniąt

  Owce i kozy

  W I kwartale 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 528 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 538 EUR.

 • 2019-05-15

  Spadek produkcji owczego mięsa

  Owce i kozy

  Zgodnie z krótkookresową prognozą Komisji Europejskiej w 2019 r. produkcja mięsa owczego może wynieść 855 tys. t, co oznacza jej spadek w odniesieniu do minionego roku o 1%.

 • 2019-05-15

  Spadek cen unijnych jagniąt

  Owce i kozy

  W I kwartale 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 528 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1% mniejsza niż rok wcześniej, w tym w marcu o 2%.

 • 2019-04-18

  Handel polską baraniną

  Owce i kozy

  W 2018 r. polski wywóz żywca i mięsa baraniego wyniósł 882 tony, a przywóz 1,031 tys. ton.

 • 2019-04-18

  W UE maleją ceny jagniąt

  Owce i kozy

  Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej cena jagniąt w UE-28 wyniosła w 2018 r. 542,1 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 2,4% mniejsza niż w 2017 r. Cena owiec ciężkich wyniosła z kolei 530,2 EUR/100 kg i była większa o 7,4%.

 • 2019-03-20

  Polska importerem netto baraniny

  Owce i kozy

  W 2018 r. polski eksport żywca i mięsa baraniego wyniósł 882 tony, a import 1031 ton. Oznacza to, że Polska przestała być eksporterem netto, a stała się importerem netto baraniny.

 • 2019-03-20

  Rośnie cena owiec

  Owce i kozy

  W styczniu 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 540,1 EUR/100 kg, a owiec ciężkich 501,2 EUR/100 kg wagi poubojowej. Cena jagniąt była o 1% mniejsza niż przed rokiem, a owiec ciężkich o tyle samo większa.

 • 2019-02-26

  2018 rok nie najlepszy dla producentów owiec

  Owce i kozy

  Rok 2018 nie był najlepszy dla producentów owiec i to zarówno w UE, jak i w Polsce.

 • 2019-02-03

  Niższa cena jagniąt

  Owce i kozy

  W pierwszej połowie 2018 r. ceny jagniąt zmniejszały się, a ceny owiec ciężkich rosły. W związku z tym, cena jagniąt w UE-28 wyniosła w I półroczu 2018 r. 523,2 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 3,8% mniejsza niż rok wcześniej.

 • 2019-01-25

  Wzrost importu baraniny

  Owce i kozy

  W okresie od stycznia do końca września 2018 r. import produktów baranich z krajów trzecich do Unii Europejskiej był wyższy niż rok wcześniej o 2,7%, w tym mięsa o 2,4%.

 • 2019-01-18

  Wzrost produkcji baraniny

  Owce i kozy

  Zgodnie z krótkoterminową prognozą, w bieżącym roku produkcja baraniny w UE-28 może być wyższa niż w 2018 r. o 1%.

 • 2019-01-08

  Spadek produkcji baraniny

  Owce i kozy

  Jak wynika z krótkoterminowej prognozy, w 2018 r. produkcja baraniny w UE-28 może być niższa niż w 2017 r. o 1,1%.

 • 2019-01-07

  Niskie ceny polskich owiec

  Owce i kozy

  W I połowie 2018 r. ceny polskich owiec ciężkich były stosunkowo niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż przeciętnej ceny w UE-28.