| Autor: redakcja1

Nadal notuje się występowanie szuszy rolniczej

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych.

Nadal notuje się występowanie szuszy rolniczej
W dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2018 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
 
Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -108,0 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 2,2 mm w stosunku do poprzedniego okresu.
 
We wschodnich rejonach Polski zanotowano wzrost wartości KBW od 10 do 20 mm. Natomiast w zachodniej części kraju odnotowano zwiększenie obszaru z niskimi wartościami KBW. Najniższe wartości w dalszym ciągu występowały w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta oraz na terenie Ziemi Lubuskiej od -190 do -209 mm. Duży deficyt wody od –170 do -189 mm notowany jest na terenie Niziny Szczecińskiej, Wzniesieniach Zielonogórskich, na Wale Trzebnickim na Wysoczyźnie Lubińskiej oraz na Równinie Legnickiej. W pozostałej zachodniej części kraju niedobory wody wynoszą od -100 do – 169 mm. We wschodniej części Polski notowany jest mniejszy deficyt wody od 0 do -100 mm z wyjątkiem Równiny Wołomińskiej gdzie deficyt ten wynosi od -110 do -129 mm.
 
Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród następujących monitorowanych upraw:
  • Roślin strączkowych,
  • Krzewów owocowych,
  • Ziemniaka,
  • Chmielu,
  • Tytoniu,
  • Warzyw gruntowych,
  • Kukurydzy na kiszonkę,
  • Kukurydzy na ziarno,
  • Buraka cukrowego.
Liczba oraz udział gmin zagrożonych suszą w kraju (w %)
Lp. Uprawa Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą w Polsce[w %]
1. Rośliny strączkowe 410 16,55
2. Krzewy owocowe 329 13,28
3. Ziemniak 190 7,67
4. Chmiel 65 2,62
5. Tytoń 52 2,10
6. Warzywa gruntowe 29 1,17
7. Kukurydza na kiszonkę 12 0,48
8. Kukurydza na ziarno 2 0,08
9. Burak cukrowy 1 0,04

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!