Partner serwisu Rośliny oleiste

 

Rośliny oleiste

 • 2018-08-17

  Skup rzepaku i rzepiku

  W zeszłym roku skup rzepaku i rzepiku w sumie wynosił 1305,3 tys. t i był o 30% niższy niż przed rokiem.

 • 2018-08-10

  Eksport rzepaku maleje, a import wzrasta

  W pierwszych pięciu miesiącach tego roku zaimportowano do Polski 286.042 ton rzepaku (w tym 26.191 ton w maju), głównie z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Niemiec i Ukrainy. Jest to wynik o ponad 1/3 (35,6%) większy niż przed rokiem.

 • 2018-08-01

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (22.07.2018)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 16 - 22.07.2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego i makucha rzepakowego.

 • 2018-07-30

  Materiał siewny rzepaku ozimego

  Sukces uprawy rzepaku ozimego jest przede wszystkim efektem starannej agrotechniki i intensywnej hodowli jakościowej. Firmy nasienne stale dostarczają na rynek nowe rozwiązania zwiększające wydajność odmian, co bezpośrednio przekłada się na optymalizację budowanego przez rośliny plonu. Warunki środowiskowe, przede wszystkim klimatyczne zmieniają się. Ostatnio często mamy do...

 • 2018-07-17

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (08.07.2018)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 1-8.07.2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku i oleju rzepakowego. Zmalały ceny śruty rzepakowej oraz makucha rzepakowego.

 • 2018-07-16

  Rzepak ozimy i termin siewu

  Siew rzepaku ozimego to podstawowy zabieg agrotechniczny w uprawie tej rośliny. Jaki jest optymalny termin siewu rzepaku?

 • 2018-07-12

  Powody decyzji o czasowym zezwoleniu użycia zapraw neonikotynoidowych dla rzepaku

  O powodach decyzji czasowo zezwalającej używanie zaprawy neonikotynoidowej dla rzepaku mówi Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • 2018-07-11

  Stanowisko Greenpeace Polska odnośnie decyzji Ministra rolnictwa w kwestii zapraw neonikotynoidów w rzepaku

  W dniu dzisiejszym wpłynęło do nas stanowisko Greenpeace Polska odnośnie decyzji Ministra rolnictwa w kwestii zapraw neonikotynoidów w rzepaku.

 • 2018-07-11

  Jakie zaprawy neonikotynoidowe dla rzepaku czasowo wracają?

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski udzielił czasowego zezwolenia - na okres do 120 dni - wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS.

 • 2018-07-04

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (24.06.2018)

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 18-24.06.2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku, śruty rzepakowej oraz makucha rzepakowego.

 • 2018-06-18

  Susza dotknęła zboża, truskawki, krzewy i drzewa owocowe, a także rzepak i rzepik

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.

 • 2018-06-18

  Eksport rzepaku spadł o 60%, a import wzrósł o połowę w I-IV 2018

  W pierwszych czterech miesiącach tego roku zaimportowano do Polski 259.851 ton rzepaku (w tym 48.906 ton w kwietniu), głównie z Czech, Słowacji, Rumuni, Węgier, Rumunii i Niemiec. Jest to wynik o połowę (50,1%) większy niż przed rokiem.