Z kraju

 • 2019-01-21

  Wyższe połowy ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-listopad 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 146,5 tys. t i były o 15% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-01-21

  Nowe preferencje dla rolników w ramach RHD

  Od stycznia 2019 roku obowiązuje ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji. Ustawa gwarantuje możliwość umieszczania wyrobów w placówkach handlowych i gastronomicznych oraz łatwiejszy sposób rozliczenia prowadzonej działalności.

 • 2019-01-21

  ARiMR wypłaciła rolnikom ponad 11 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2018 r.

  Blisko 10 mld zł przekazała do 17 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konta rolników w ramach bezpośrednich za 2018 r. i ponad 1 mld zł z tytułu płatności obszarowych z PROW 2014-2020 wypłacanych za ubr.

 • 2019-01-17

  Handel zagraniczny mięsem

  W czasie jedenastu miesięcy 2018 r. przychody otrzymane z wysyłki produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych z Polski wyniosły 5,5 mld EUR i były o 7% wyższe niż przed rokiem.

 • 2019-01-17

  Korzystne warunki pogodowe dla kampanii cukrowniczej

  Kampania cukrownicza 2018/2019 przebiega w sprzyjających warunkach pogodowych, które umożliwiły zbiory buraków cukrowych bez większych przeszkód.

 • 2019-01-15

  Zwolnienia od podatku akcyzowego pojazdów ekologicznych

  Zapisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego pojazdów ekologicznych nie stanowią pomocy publicznej. Komisja Europejska przekazała w grudniu 2018 r. stronie polskiej stanowisko w tej sprawie.

 • 2019-01-15

  Żywność ekologiczna zawiera czterokrotnie mniej pestycydów niż konwencjonalna

  Produkty ekologiczne zawierają czterokrotnie mniej pestycydów niż żywność tradycyjna, są bogatsze w składniki odżywcze.

 • 2019-01-14

  Handel UE wieprzowiną z krajami trzecimi

  W 2018 r. mniejszy wywóz wieprzowiny do Chin, czyli największego odbiorcy produktów wieprzowych z UE, jest rekompensowany zwiększeniem się sprzedaży zagranicznej do innych krajów, m.in. do Japonii, Korei Południowej, na Filipiny i do USA.

 • 2019-01-13

  Prognozy cen zbóż na 2019 rok

  Jak podaje Sparks Polska, w pierwszym tygodniu stycznia cena pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 12,5% kształtowała się w granicy 820-870 zł/t, czyli podobnej do notowanej dwa miesiące temu.

 • 2019-01-12

  Produkcja drobiu w Polsce

  Czynnikiem stymulującym zwiększenie się produkcji drobiu w Polsce jest zapotrzebowanie eksportowe, głównie ze strony krajów Unii Europejskiej, a także krajów trzecich.

 • 2019-01-11

  Produkcja pieczarek odznacza się dalszą wysoką dynamiką rozwoju

  Jak wynika z danych IERiGŻ w latach 2006-2017 krajowa produkcja pieczarek zwiększyła się o 66% do 325 tys. t. W 2018 r. pieczarki produkowano w pieczarkarniach o obszarze 245 tys. ha, co daje zwyżkę powierzchni o 0,4% w skali roku, przy jednoczesnym wzroście produkcji o 1,5% do 330 tys. t.

 • 2019-01-11

  Mniejsza opłacalność drobiu w IV kwartale 2018 r.

  Ceny żywca drobiowego w 2018 r. były, według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, większe o 3,4% w odniesieniu do 2017 r.