Z kraju

 • 2019-03-18

  XXV Targi Techniki Rolniczej AGROTECH już za nami

  W dniach 15 do 17 marca 2019 roku Targi Kielce były gospodarzem Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH, które na halach Targów odbywały się już po raz dwudziesty piąty.

 • 2019-03-14

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów". Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i...

 • 2019-03-13

  Kryzys na rynku wołowiny

  Początek 2019 r. minął na polskim rynku wołowiny pod znakiem sporych zawirowań.

 • 2019-03-12

  Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie wapnowania gleb

  Resort środowiska poinformował, że otrzymuje informacje dotyczące degradacji gleb oraz nakładów niezbędnych do zachowania ich odpowiedniego stanu.

 • 2019-03-11

  Kiedy ARiMR informuje rolnika o kontroli?

  Powiadamianie o kontroli uzależnione jest od rodzaju przeprowadzanej kontroli oraz od faktu czy nie zagraża ono celowi kontroli.

 • 2019-03-11

  Duże pieniądze na małe przetwórstwo - do ARiMR wpłynęło 735 wniosków

  Łącznie 735 wniosków o dofinansowanie inwestycji w tzw. małe przetwórstwo wpłynęło do ARiMR w zakończonym 1 marca naborze. Do 1 marca rolnicy złożyli łącznie 199 wniosków. Do ARiMR wpływają już wnioski przesyłane pocztą. Ostateczna liczba rolników, którzy ubiegają się o takie wsparcie, będzie znana, gdy do Agencji dotrą wszystkie wnioski przesłane pocztą.

 • 2019-03-10

  Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

  5 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra finansów. Zgodnie z założeniami powstanie nowa matryca stawek podatku VAT, przy radykalnym uproszczeniu systemu stawek, którego podstawą będą 3 filary: prostota – przejrzystość – przyjazność stosowania. Efektem...

 • 2019-03-10

  Słabe oznaki ożywienia w polskim rolnictwie

  W I kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 2,4 punktu, z poziomu -9,3 pkt do -11,7 pkt.

 • 2019-03-08

  Mniej bezrobotnych w lutym

  W porównaniu ze styczniem br., w lutym liczba bezrobotnych w Polsce spadła o 5,1 tys. i wyniosła 1,018 mln osób. Poziom stopy bezrobocia był natomiast o 0,7 pkt proc. niższy niż w lutym ub. r. – Począwszy od 1991 r., nigdy wskaźnik bezrobocia w lutym nie był tak niski – zaznacza minister Elżbieta Rafalska komentując najnowsze dane.

 • 2019-03-08

  Nie wypalaj traw wiosną!

  Wiosenne wypalanie traw związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. Nadal funkcjonuje bowiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana.

 • 2019-03-08

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.3 "Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.3 "Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym...

 • 2019-03-07

  Handel zagraniczny ziarnem kukurydzy

  W Polsce w pierwszej połowie sezonu 2018/2019 zaobserwowano wzrost eksportu kukurydzy.