Produkcja zwierzęca

 • 2019-02-07

  Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce atypowej formy BSE (typ L)

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia BSE (forma atypowa - typ L) u krowy utrzymywanej w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Mirsk, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.

 • 2019-02-06

  Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2018 r.

  Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2018 r. liczyło 6 183,3 tys. sztuk i było większe o 2,4% w odniesieniu do grudnia minionego roku.

 • 2019-02-04

  Polscy producenci wieprzowiny walczą o rynek

  Zmalał eksport i pogłowie trzody chlewnej, a Polska więcej tego mięsa importuje z innych krajów, niż sprzedaje za granicę. Sytuację tą ma zmienić kampania promująca zalety polskiej wieprzowiny.

 • 2019-02-04

  Handel rybami i ich przetworami

  W okresie styczeń-październik 2018 r. wywóz sektora rybnego wyniósł 417 tys. t w masie produktów o wartości 7,67 mld PLN i był odpowiednio o 5,9 i 12,5% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-02-18

  Dopłaty do bydła po 2020 roku

  Płatności związane z produkcja zwierzęcą będą również uwzględnione w nowej perspektywie finansowej po 2020 roku, jednak ich wysokość będzie zależeć od wielkości budżetu.

 • 2019-02-18

  Resort rolnictwa o uboju na użytek własny

  Produkcja żywności na własny użytek, co do zasady, wyłączona jest spod kontroli weterynaryjnej. Wyjątkiem od tej sytuacji jest produkcja mięsa na użytek własny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r., poz. 242, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w...

 • 2019-02-18

  Produkcja artykułów mleczarskich

  W okresie styczeń - listopad 2018 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 2 923,7 mln litrów, a więc to mniej o 1,1% niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-02-15

  Pogłowie krów mlecznych

  W Polsce w 2018 r., w wyniku poprawy rentowności produkcji mleka, zaobserwowano wzrost pogłowia krów mlecznych.

 • 2019-02-15

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (03.02.2019)

  W dniach od 28 stycznia do 3 lutego 2019 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen zbytu półtuszy wieprzowych, tuszek kurcząt patroszonych, indyków patroszonych, a także spadek cen ćwierćtuszy wołowych.

 • 2019-02-14

  Zawieszenie eksportu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego do Królestwa Arabii Saudyjskiej

  Służby weterynaryjne Królestwa Arabii Saudyjskiej wprowadziły czasowy zakaz importu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego z Polski.

 • 2019-02-14

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (03.02.2019)

  W dniach od 28 stycznia do 3 lutego 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca drobiowego, spadek cen żywca wołowego i stabilizację cen żywca wieprzowego.

 • 2019-02-13

  Już w ten weekend FERMA Bydła Świń i Drobiu

  Już w najbliższy weekend, tj. od 15 do 17 lutego bieżącego roku, Łódź stanie się stolicą kolejnych edycji, bo już XIX Międzynarodowych Targów FERMA Bydła oraz XXII Międzynarodowych Targów FERMA Świń i Drobiu. Miejscem spotkania ekspertów ds. zwierzęcej produkcji będzie Hala EXPO i MOSiR.