Produkcja zwierzęca

 • 2019-04-24

  Eksport unijnej wieprzowiny

  Istotnym czynnikiem oddziałującym na ceny jest eksport z UE-28 do krajów trzecich.

 • 2019-04-23

  Mniejsze pogłowie trzody chlewnej

  Pomimo postępującego w dalszym ciągu stosunkowo dużego spadku cen spodziewać się można zmiany tej tendencji.

 • 2019-04-22

  Mniejszy eksport wołowiny

  W styczniu 2019 r. wywóz żywca wołowego, mięsa, podrobów oraz przetworów wołowych był mniejszy o 4,7% i wynosił 33 tys. t, przy 11,8% obniżce wartości wywozu do 121 mln EUR w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

 • 2019-04-22

  Obniżka cen trzody chlewnej

  Od początku 2019 r. kontynuowany jest zniżkowy trend cen trzody.

 • 2019-04-19

  Zróżnicowanie cen skupu bydła

  Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów.

 • 2019-04-19

  Mniejsze pogłowie bydła w UE

  W grudniu 2018 r. pogłowie bydła w UE spadło w skali roku o 1,5% do 87,5 mln szt. Największe ograniczenia pogłowia wystąpiły we Francji o 412,3 tys. szt., Holandii o 340 tys. szt. i Niemczech o 332,1 tys. szt.

 • 2019-04-18

  W UE maleją ceny jagniąt

  Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej cena jagniąt w UE-28 wyniosła w 2018 r. 542,1 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 2,4% mniejsza niż w 2017 r. Cena owiec ciężkich wyniosła z kolei 530,2 EUR/100 kg i była większa o 7,4%.

 • 2019-04-18

  Handel rybami i ich produktami

  W styczniu 2019 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, spośród podstawowych grup produktów, wyraźnie zwiększono wywóz ryb wędzonych o 13,6% do 4,85 tys. t.

 • 2019-04-18

  Niższe połowy na Bałtyku

  W okresie styczeń-luty 2019 r. połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 31,4 tys. ton i były o 23,3% niższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-04-18

  Handel polską baraniną

  W 2018 r. polski wywóz żywca i mięsa baraniego wyniósł 882 tony, a przywóz 1,031 tys. ton.

 • 2019-04-17

  Handel zagraniczny polskim mięsem

  W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2019 r. przychody z polskiego eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych wyniosły 945 mln EUR i były o 4% wyższe niż przed rokiem.

 • 2019-04-16

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (07.04.2019)

  W dniach od 1 do 7 kwietnia 2019 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen indyków patroszonych, tuszek kurcząt patroszonych i półtuszy wieprzowych, a także spadek cen zbytu ćwierćtuszy wołowych.