Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 2019-07-31

  50 mln euro dla rolników - powstał Fundusz Gwarancji Rolnych

  30 lipca 2019 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego powstał Fundusz Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • 2019-07-31

  Usprawnienie wydatkowania środków finansowych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

 • 2019-07-26

  Pomoc dla producentów tytoniu

  Producenci, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedany tytoń lub sprzedane świnie mogą składać wnioski o pomoc.

 • 2019-07-25

  Porządkujemy rynek surowców rolnych

  – Nie może być sytuacji, że rolnik pomimo ogromnych nakładów jest zmuszony do sprzedaży swoich plonów poniżej kosztów wytwarzania – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dodał, że państwo wtedy nie może być obojętne.

 • 2019-07-24

  Wołowina polską specjalnością

  Polska wołowina to wysokie standardy i wysoka jakość podkreślali zgodnie przedstawiciele Rady Sektora Wołowiny, którzy wspólnie z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim przedstawili na konferencji prasowej działania podejmowane na tym rynku.

 • 2019-07-23

  Dostosowujemy PROW 2014-2020 do potrzeb rolników

  Rada Ministrów przyjęła projekt zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 • 2019-07-18

  Góry bez rolnictwa będą martwe

  Innowacje wzmacniające potencjał rolnictwa terenów górskich, to temat omawiany podczas konferencji, która odbywała się w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2019-07-17

  Kolejny nabór wniosków – Program Wsparcia Reform Strukturalnych

  Informujemy o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych – inicjatywy finansowanej ze środków europejskich.

 • 2019-07-12

  Porozumienie Rolnicze zespół ds. wołowiny

  – Porozumienie Rolnicze powstało po to, aby grupy robocze, zainteresowane poszczególnymi tematami wypracowały propozycje realnych rozwiązań, które ministerstwo rolnictwa, a właściwie rząd, będzie się starał realizować – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania z grupą zajmującą się rynkiem wołowiny.

 • 2019-07-09

  Dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w podpisaniu umów o dofinansowaniu zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 • 2019-07-05

  Uwaga podmioty skupujące owoce!

  Każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy wymaga umowy, która musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945).

 • 2019-07-04

  Wapnowanie gleb

  W Ministerstwie Środowiska odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wraz z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem, podczas której omawiano uruchomienie programu priorytetowego na lata 2019 – 2023 pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.