ceny zbóż i strony powiązane

 • 2019-01-17

  Rynek zbóż w kraju (06.01.2019)

  Zboża

  Na rynku krajowym na początku 2019 r. wzrosły ceny zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-01-16

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (06.01.2019)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 31 grudnia 2018 roku do 6 stycznia 2019 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia spadła. Jedynie cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła.

 • 2019-01-11

  Rynek zbóż w kraju (30.12.2018)

  Zboża

  Na rynku krajowym w drugiej połowie grudnia 2018 r. zwiększyła się cena kukurydzy, a nieznacznemu spadkowi uległy ceny żyta konsumpcyjnego i jęczmienia paszowego. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej była podobna do notowanej w drugim tygodniu grudnia i w końcu listopada 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-01-08

  W końcówce roku ceny zbóż w kraju ustabilizowały się na bardzo wysokich poziomach

  Zboża

  Najnowszy raport MRiRW, obejmujący okres 16-30.12.2018, pokazał wprawdzie wzrost cen średnich krajowych siedmiu (z jedenastu) monitorowanych zbóż, ale tylko żyto paszowe poprawiło swoje wieloletnie maksimum (+1 zł/t, do 726 zł/t). W trzech przypadkach cena średnia najczęściej lekko spadała, a w jednym pozostała na niezmienionym poziomie.

 • 2019-01-04

  Spadek globalnych cen zbóż

  Zboża

  W listopadzie 2018 r. na globalnych rynkach zarysował się zniżkowy trend cen.

 • 2018-12-31

  Rynek zbóż w kraju (16.12.2018)

  Zboża

  Słabsze niż przed rokiem zbiory zbóż w Polsce i na świecie powodują, że ceny ziarna utrzymują się na poziomie większym niż w porównywalnym czasie poprzedniego sezonu. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2018-12-27

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (16.12.2018)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 10 do 16 grudnia 2018 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wzrosła. Jedynie cena pszenicy paszowej zmalała.

 • 2018-12-20

  Rynek zbóż w kraju (09.12.2018)

  Zboża

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2018-12-24

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (09.12.2018)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 3 do 9 grudnia 2018 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia zmalała. Jedynie cena pszenicy konsumpcyjnej pozostała niezmienna.

 • 2018-12-14

  Rynek zbóż w kraju (02.12.2018)

  Zboża

  Na rynku krajowym na przełomie listopada i grudnia 2018 r. zaobserwowano nieznaczną obniżkę cen zbóż konsumpcyjnych oraz kukurydzy, przy zwyżce cen jęczmienia paszowego. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2018-12-13

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (02.12.2018)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 26 listopada do 2 grudnia 2018 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wzrosła. Jedynie cena pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego zmalała.

 • 2018-12-10

  Rynek zbóż w kraju (25.11.2018)

  Zboża

  Na rynku krajowym w przedostatnim tygodniu listopada 2018 r. zaobserwowano nieznaczne zmiany cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2018-12-06

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (25.11.2018)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 19 do 25 listopada 2018 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wzrosła. Jedynie cena pszenicy paszowej zmalała.