Monitor fraz

Zapamiętaj mnie    Przypomnij hasło

Partner portalu



 

Partner Portalu

BGŻ BNP Paribas





Gospodarz.pl » Chmura tagów » IERiGŻ

IERiGŻ i strony powiązane

RSS
 • Większe pogłowie owiec

 • Większe pogłowie owiec
 • 2018-11-14 09:44:17

  Jak wynika ze wstępnych danych GUS w czerwcu 2018 r. ogólne pogłowie owiec liczyło 279,5 tys. szt., w tym maciorek owczych 167,4 tys. szt.

 • Niskie ceny polskich owiec

 • Niskie ceny polskich owiec
 • 2018-10-19 09:50:38

  W I połowie 2018 r. ceny polskich owiec ciężkich były stosunkowo niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż ceny w UE-28.

 • Spadek cen unijnych jagniąt

 • Spadek cen unijnych jagniąt
 • 2018-10-24 09:09:51

  W pierwszej połowie 2018 r. ceny jagniąt zmniejszały się, a ceny owiec ciężkich wzrastały.

 • Mniejszy obszar upraw ziemniaków

 • Mniejszy obszar upraw ziemniaków
 • 2018-10-17 09:35:35

  Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS areał uprawy ziemniaków w Polsce w 2018 r. jest o 9% niższy od zeszłorocznego i wynosi 300 tys. ha.

 • Wzrost powierzchni upraw ziemniaków

 • Wzrost powierzchni upraw ziemniaków
 • 2018-10-08 09:30:20

  Jak wynika z doniesień NEPG w północno-zachodniej Europie w 2018 r. w skali roku o 0,4% wzrósł obszar upraw ziemniaków i wynosi 586 tys. ha, a w stosunku do średniej pięcioletniej jest wyższy o 6,7%.

 • Ceny polskich jagniąt

 • Ceny polskich jagniąt
 • 2018-07-03 09:18:19

  W 2018 r. ceny jagniąt oscylują wokół cen zeszłorocznych.

 • Owce podrożały

 • Owce podrożały
 • 2018-06-05 09:15:05

  W I kwartale 2018 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 531,03 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1% mniejsza niż rok wcześniej, w tym w marcu większa o 10,4%.

 • Ceny polskich jagniąt

 • Ceny polskich jagniąt
 • 2018-05-10 09:14:36

  W styczniu 2018 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 542,6 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w lutym 516,2 EUR. W odniesieniu do cen z porównywalnych miesięcy 2017 r. ceny te były mniejsze odpowiednio o 6,2% i 6,8%.

 • Wyższe pogłowie owiec

 • Wyższe pogłowie owiec
 • 2018-05-09 09:20:40

  Jak wynika z danych Eurostat, w grudniu 2017 r. pogłowie owiec w EU-28 wyniosło 87,5 mln sztuk i było o 0,7% wyższe niż rok wcześniej.

 • Spadek cen skupu mleka

 • Spadek cen skupu mleka
 • 2018-05-03 08:55:30

  Na rynku krajowym w pierwszych miesiącach 2018 r. nastąpiła obniżka cen skupu mleka, po wzrostach trwających prawie nieprzerwanie od lipca 2016 r. do końca 2017 r. W lutym ceny mleka surowego zmalały o 4,8% w porównaniu z miesiącem poprzednim do 135,24 zł/hl, mimo spadku skupu o 8,0% do 883,0 mln...

 • Niskie ceny ziemniaków na polskim rynku

 • Niskie ceny ziemniaków na polskim rynku
 • 2018-04-29 07:35:30

  Ceny ziemniaków na polskim rynku w dalszym ciągu są bardzo niskie, ale w ostatnich tygodniach marca widać było pewne ożywienie w zapotrzebowaniu ze strony sieci handlowych, które gromadziły zapasy na okres przedświąteczny.

 • Ceny polskich owiec

 • Ceny polskich owiec
 • 2018-04-09 09:10:30

  W pierwszej połowie 2017 roku cena skupu żywca baraniego, która w I kwartale 2017 r. wyniosła 6,62 zł/kg była o 6% mniejsza niż rok wcześniej.

 • Wzrost produkcji mięsa owczego

 • Wzrost produkcji mięsa owczego
 • 2018-01-30 07:40:20

  Komisja Europejska szacuje, że w 2018 r. produkcja mięsa owczego w UE-28 może wynieść 917 tys. ton, czyli o 1,6% więcej niż rok wcześniej. Import może natomiast wzrosnąć o 10% ze 179 tys. ton do 197 tys. ton.

 • Pogłowie owiec

 • Pogłowie owiec
 • 2017-12-23 11:30:50

  W czerwcu 2017 r. pogłowie owiec liczyło 261,2 tys. sztuk i było o 10,4% większe niż rok wcześniej.

 • Spożycie ziemniaków i ich przetworów

 • Spożycie ziemniaków i ich przetworów
 • 2017-12-21 09:35:40

  Konsumpcja ziemniaków w Polsce charakteryzuje się długookresowym trendem spadkowym, niezależnie od poziomu cen na rynku.







Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2014r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl