jęczmień i strony powiązane

 • 2018-12-14

  Rynek zbóż w kraju (02.12.2018)

  Zboża

  Na rynku krajowym na przełomie listopada i grudnia 2018 r. zaobserwowano nieznaczną obniżkę cen zbóż konsumpcyjnych oraz kukurydzy, przy zwyżce cen jęczmienia paszowego. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2018-12-13

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (02.12.2018)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 26 listopada do 2 grudnia 2018 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wzrosła. Jedynie cena pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego zmalała.

 • 2018-12-12

  Handel polskim zbożem i jego produktami

  Zboża

  We wrześniu 2018 r. z Polski wywieziono 454 tys. t ziarna zbóż względem 464 tys. t w poprzednim miesiącu, w tym 199 tys. t pszenicy, 79 tys. t żyta, 84 tys. t kukurydzy, 12 tys. t jęczmienia i mniejsze ilości pozostałych zbóż. Import wyniósł 100 tys. t, w stosunku do 104 tys. t w poprzednim miesiącu.

 • 2018-12-10

  Rynek zbóż w kraju (25.11.2018)

  Zboża

  Na rynku krajowym w przedostatnim tygodniu listopada 2018 r. zaobserwowano nieznaczne zmiany cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2018-12-06

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (25.11.2018)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 19 do 25 listopada 2018 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wzrosła. Jedynie cena pszenicy paszowej zmalała.

 • 2018-12-03

  Nie ma zagrożenia fitosanitarnego w produktach rolnych z Ukrainy

  Przepisy i regulacje

  Zgodnie z przepisami art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin PIORiN odpowiada za prowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej towarów importowanych do Polski z państw trzecich.

 • 2018-11-29

  Słabe tempo eksportu unijnej pszenicy utrzymuje się nadal

  Zboża

  W tygodniu kończącym się 18-listopada kraje Unii Europejskiej wyeksportowały (poza UE) tylko skromne 83,4 tys. ton pszenicy miękkiej.

 • 2018-11-30

  Rynek zbóż w kraju (18.11.2018)

  Zboża

  W połowie listopada 2018 r. na rynku krajowym odnotowano minimalny wzrost cen zbóż podstawowych i kukurydzy. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2018-11-28

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (18.11.2018)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 12 do 18 listopada 2018 roku relacja większości cen zbóż względem poprzedniego tygodnia była zróżnicowana. Jedynie cena jęczmienia paszowego pozostała niezmienna.

 • 2018-11-30

  Mniejsze zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  W 2018 r. globalne zbiory zbóż, ale bez ryżu są oceniane na 2,081 mld ton, a więc o 1,1% mniej od zbiorów z 2017 r.

 • 2018-11-22

  Rynek zbóż w kraju (11.11.2018)

  Zboża

  Na rynku krajowym w pierwszej dekadzie listopada 2018 r. zmiany cen zbóż były nieznaczne. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2018-11-26

  Polski handel zagraniczny zbożami

  Zboża

  W ciągu trzech miesięcy sezonu 2018/2019 z kraju wyeksportowano 1,5 mln ton zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna względem 1,1 mln ton w tym samym okresie przed rokiem.

 • 2018-11-25

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (11.11.2018)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 5 do 11 listopada 2018 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wzrosła. Jedynie cena jęczmienia paszowego pozostała niezmienna, a cena pszenicy paszowej zmalała.

 • 2018-11-20

  Krajowy skup zbóż

  Zboża

  W bieżącym sezonie, ze względu na panującą suszę w kraju, zbiory zbóż rozpoczęły się wcześniej i były mniejsze niż przed rokiem, co znalazło odzwierciedlenie w kontyngencie skupu.

 • 2018-11-16

  Unijny handel zbożami z krajami trzecimi

  Zboża

  Od 10 października 2017 r. Komisja Europejska utrzymuje przywozowe należności celne w wysokości 5,61 EUR/t dla żyta (o kodach CN 1002 10 00 i 1002 90 00), kukurydzy (o kodach CN 1005 10 90 i 1005 90 00) oraz ziarna sorga (o kodach CN 1007 10 90 i 1007 90 00). Stawki dla pszenicy durum oraz pszenicy zwyczajnej do siewu i pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości innej niż do siewu są na...