skup mleka i strony powiązane

 • 2019-10-08

  Spadek cen masła

  Na rynku globalnym w okresie styczeń-sierpień 2019 r. ceny mleka w proszku i sera Cheddar były większe, a ceny masła mniejsze niż w porównywalnym okresie 2018 r.

 • 2019-09-29

  Ceny skupu mleka surowego

  Bydło i mleko

  W lipcu 2019 r. przerwana została zniżkowa tendencja cen skupu mleka surowego.

 • 2019-09-01

  Skup mleka w Polsce

  Bydło i mleko

  Krajowy przemysł mleczarski od lat dynamicznie zwiększa skup i przetwórstwo mleka.

 • 2019-07-24

  Ceny mleka w skupie

  Bydło i mleko

  Od początku 2019 roku utrzymuje się trend zniżkowy ceny mleka.

 • 2019-07-08

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Bydło i mleko

  W kwietniu 2019 roku do mleczarni w UE – 28 trafiło 14,008 mln ton mleka.

 • 2019-07-08

  Skup mleka w maju

  Bydło i mleko

  Skup mleka w maju wyniósł 1 059,5 mln l (GUS). Natomiast w okresie od stycznia do maja bieżącego roku skupiono 5 005,6 mln l, tj. o 3,1% więcej niż w porównywalnym czasie 2018 r.

 • 2019-05-31

  Wzrost dostaw mleka do skupu

  Bydło i mleko

  Na rynku krajowym w marcu, jak zwykle o tej porze roku, rozpoczyna się sezonowa zwyżka dostaw mleka do przemysłu mleczarskiego, co skutkuje obniżką cen.

 • 2019-05-29

  Dostawy mleka surowego

  Bydło i mleko

  W Polsce w okresie styczeń–kwiecień 2019 r. utrzymywał się wysoki poziom dostaw mleka surowego do skupu.

 • 2019-05-28

  Kolejny spadek ceny mleka

  Bydło i mleko

  Według danych GUS opublikowanych w dniu 22 maja 2019 r. średnia cena skupu mleka w kwietniu bieżącego roku ukształtowała się na poziomie 135,85 PLN/hl i była o 1,4% niższa od ceny w marcu, ale o 2,8% wyższa od ceny w kwietniu 2018 roku.

 • 2019-05-09

  Ceny mleka w skupie

  Bydło i mleko

  W II półroczu 2018 roku utrzymywał się trend zwyżkowy ceny skupu mleka, która w ostatnich miesiącach odwrócił się.

 • 2019-05-07

  Skup mleka w marcu

  Bydło i mleko

  Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, skup mleka w marcu bieżącego roku wyniósł 1 028 mln l.

 • 2019-05-08

  Rynek mleka i przetworów mleczarskich 15 lat po wejściu do UE

  Bydło i mleko

  Polski rynek mleka i przetworów mleczarskich po wejściu do UE przeszedł znaczące zmiany. Według danych GUS od 2005 do 2018 r. skup mleka w Polsce zwiększył się o 3 mld litrów czyli 35%, podczas gdy pogłowie krów mlecznych zmniejszyło się o 1/5 (według stanu na koniec roku).

 • 2019-02-13

  Skup mleka w Polsce i UE

  Bydło i mleko

  W Polsce w 2018 r., w wyniku zwiększenia się pogłowia krów mlecznych oraz dalszej poprawy ich wydajności, dostawy mleka do przemysłu mleczarskiego były wyższe niż w 2017 r.

 • 2019-02-01

  Wzrost cen skupu mleka

  Bydło i mleko

  Na rynku krajowym, w związku z sezonowym spadkiem skupu, w listopadzie 2018 r. ceny mleka surowego w porównaniu z październikiem wzrosły o 2,2% do 140,14 zł/hl, przy spadku dostaw o 4,3% do 898,6 mln l.

 • 2019-01-10

  Ceny mleka w skupie

  Bydło i mleko

  W I półroczu 2018 roku utrzymywał się trend zniżkowy ceny skupu mleka, która została delikatnie przełamana w lipcu i utrzymuje się przez następne miesiące.