| Autor: redakcja1

Maleją inwestycje w przetwórstwie i konserwacji mięsa czerwonego

W pierwszym półroczu 2018 r. poprawiły się wyniki finansowe dla firm działających w branży przetwórstwa mięsa czerwonego (PKD 10.11).

Maleją inwestycje w przetwórstwie i konserwacji mięsa czerwonego
Jak wynika z danych Pontinfo, wskaźnik dochodów przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją (EBITDA) w analizowanym czasie zwiększył się z 3,87% w pierwszej połowie 2017 r. do 4,8%. Wskaźnik ten był tradycyjnie mniejszy niż w przypadku produkcji wyrobów z mięsa, ale bez wyrobów z mięsa drobiowego, gdzie wskaźnik EBITDA wzrósł z 5,49% do 7,06%.
 
Osiągane wyniki niekoniecznie idą w parze z optymizmem co do inwestycji. Wartość nakładów inwestycyjnych obniżyła się kolejny raz w rzędu i w pierwszej połowie 2018r. wyniosła 132,5 mln zł względem 192,3 mln zł przed rokiem.
 
Zmniejszone inwestycje przełożyły się na spadek aktywów trwałych o 16,3% z 4,6 mld zł w pierwszej połowie 2017 r. do 3,8 mld zł, a majątek obrotowy w tym sektorze zmalał o 12,8% z 5,2 mld zł do 4,6 mld zł.
 
Maleje też udział inwestycji w osiąganych nadwyżkach finansowych, który wyniósł 33% w I połowie 2016 r., 41% w 2017 r. oraz 25% w 2018 r. Styczeń-czerwiec 2018 r. były również pierwszym okresem od dawna, w którym amortyzacja była wyższa niż nakłady inwestycyjne – wartość ta była większa aż o 25% w stosunku do nakładów.
 
Zjawisko to zbiegło się z obniżką obrotów w branży, które zmalały o 9,6% z 12,4 mld zł do 11,2 mld zł, co wynika z dużo mniejszych cen mięsa wieprzowego w porównaniu z poprzednim rokiem. Wskaźnik ilości rentownych podmiotów z branży wzrósł o 5 punktów procentowych, z 77,3% do 82,2%. Zwiększyła się również marża netto, z 1,72% do 2,62%.
 
Współczynnik długu wzrósł z 56,39% do 57,68%, podobnie jak udział gotówki w aktywach obrotowych, z 9,58% do 12,02%. Składowe zadłużenia miały różną dynamikę zwyżki – zobowiązania długoterminowe wzrosły o 3% z 1,4 mld zł do 1,45 mld zł, a zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się aż o 19% z 3,8 mld zł do 3,1 mld zł.
 
W związku z malejącymi obrotami oraz spadającą wartością aktywów, w branży można oczekiwać zmian strukturalnych. Sytuacji nie ułatwia zmniejszające się spożycie mięsa wieprzowego oraz rosnący import wieprzowiny i rosnące koszty pracy. Zjawiska te, wraz z ze zmianami pokoleniowymi w firmach rodzinnych, mogą doprowadzić do zwiększonej ilości fuzji oraz przejęć w branży mięsa czerwonego.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!