przepisy i strony powiązane

 • 2019-05-23

  UE przyjmuje nowe przepisy o nawozach

  Nawozy i środki ochrony roślin

  UE przyjmuje nowe przepisy dotyczące wprowadzania środków nawożących do obrotu na rynku UE.

 • 2019-02-21

  Ograniczenia handlu w niedziele a liczba sklepów

  Przepisy i regulacje

  Spadek liczby sklepów rozpoczął się jeszcze przed wprowadzeniem ograniczenia handlu w niedziele, dlatego nie powinien być traktowany jako efekt zmian przepisów, a raczej jako długofalowa tendencja.

 • 2019-02-18

  Resort rolnictwa o uboju na użytek własny

  Przepisy i regulacje

  Produkcja żywności na własny użytek, co do zasady, wyłączona jest spod kontroli weterynaryjnej. Wyjątkiem od tej sytuacji jest produkcja mięsa na użytek własny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r., poz. 242, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w...

 • 2019-02-15

  Rolniczy handel detaliczny a wartość odżywcza

  Przepisy i regulacje

  W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku nowej regulacji prawnej dzięki, której podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców, Główny Inspektor Sanitarny poinformował o braku konieczności podawania informacji o wartości odżywczej przez te podmioty.

 • 2019-02-07

  Agencja znowu wypłaca pomoc suszową

  Dotacje i dopłaty

  ARiMR wznowiła 28 stycznia br. wydawanie decyzji przyznających jednorazową pomoc finansową rolnikom poszkodowanym przez ubiegłoroczną suszę lub powódź. Pod koniec 2018 r. Agencja musiała wstrzymać wypłatę tych rekompensat z powodu wyczerpania przez Polskę dostępnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

 • 2019-01-03

  Wznowiono udzielanie pomocy de minimis

  Dotacje i dopłaty

  Wraz z rozpoczęciem 2019 roku ponownie może być udzielana rolnikom pomoc de minimis.

 • 2018-12-07

  MRiRW w sprawie niemożności dostarczenia produktów rolno-spożywczych

  Przepisy i regulacje

  Analiza prawna umów kontraktacyjnych oraz innych umów na dostawy produktów rolno-spożywczych w innych krajach UE w szczególności w kontekście ochrony rolników w sytuacji niemożności dostarczenia przez nich partii towaru wymaganej przez umowę spowodowaną przez siłę wyższą.

 • 2018-12-05

  Udzielanie pomocy de minimis będzie wznowione po 1 stycznia 2019 r.

  Dotacje i dopłaty

  W sprawie wykorzystania limitu pomocy de minimis, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej...

 • 2018-11-28

  Przechowywanie i terminy stosowania obornika

  Przepisy i regulacje

  Zgodnie z ogłoszonym i obecnie obowiązującym w całej Polsce „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2018, poz. 1339) obornik jako nawóz naturalny stały należy przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób, który zapobiega przedostawaniu się...

 • 2018-11-07

  Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie (e-ZLA) już od 1 grudnia

  Przepisy i regulacje

  Koniec z tradycyjnymi, papierowymi zwolnieniami. Od 1 grudnia zastąpią je e-zwolnienia. W środę 7 listopada przedstawiciele kierownictwa resortów rodziny i zdrowia rozpoczną serię spotkań we wszystkich województwach, podczas których lekarzom i pracodawcom przybliżone zostaną zasady wprowadzania e-zwolnień. Spotkania potrwają do końca listopada.

 • 2018-06-19

  Kosztowne wymogi dla hodowców

  Przepisy i regulacje

  Jak wynika z ostatniego projektu „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” z czerwca 2018 r. – płyty i zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę będą obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich.

 • 2017-12-29

  Przyjęto e-wniosek

  Przepisy i regulacje

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2017-11-21

  Spotkanie z branżą paszową

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Podsekretarz stanu Ewa Lech uczestniczyła w dorocznym spotkaniu branżowym firm sektora handlu i przetwórstwa zbóż oraz produkcji pasz.

 • 2017-11-07

  Pyszna gęsina na świętego Marcina

  Drób i jaja

  Dawniej gęś gościła na polskich stołach dużo częściej niż obecnie. W XIX wieku zajadano się tym pysznym drobiem przez całą jesień oraz zimę. Stopniowo jednak gęsina została wyparta przez kurczaka, który jest łatwiejszy w hodowli, tańszy i bardziej dostępny. Warto jednak odszukać babcine przepisy, wydobyć z dna szafki brytfannę „gęsiarkę” i spróbować przyrządzić...

 • 2017-11-06

  Można składać wnioski o pomoc do 20 listopada

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  W terminie 6 - 20 listopada 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.