BIEŻĄCE NOTOWANIA
Krajowe ceny bydła na targowiskach (24 - 30.10.2016 r)


Dodano: 07.11.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie od 24-30.10.2016 r., krajowe ceny bydła w transakcjach targowiskowych spadły w ujęciu tygodniowym, tylko cena krów wybrakowanych wzrosła.

Krajowe ceny bydła na targowiskach (24 - 30.10.2016 r)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji

Tydzień

Zmiana

30.10.2016

23.10.2016

Tygodniowa w %

Cielęta 60 – 100 kg

Cena w zł/kg

11,51

11,58

-0,6

Szacunkowa podaż w szt.

184

248

-34,8

Szacunkowa sprzedaż w szt.

150

196

-30,7

Młode bydło opasowe

Cena w zł/kg

6,48

6,76

-4,3

Szacunkowa podaż w szt.

306

323

-5,6

Szacunkowa sprzedaż w szt.

272

292

-7,4

Krowy wybrakowane

Cena w zł/kg

4,10

4,00

2,4

Szacunkowa podaż w szt.

404

465

-15,1

Szacunkowa sprzedaż w szt.

341

397

-16,4

 

Ceny bydła na targowiskach

Na przestrzeni omawianego tygodnia zmniejszyły się o 0,6% do 11,51 zł/kg stawki proponowane za cielęta 60 – 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 11,58 zł/kg. Biorąc pod uwagę podaż zaobserwowano spadek z 248 szt. do 184 szt., co w skali tygodnia oznacza zniżkę aż o 34,8%. Jednocześnie w analizowanym czasie obniżyła się sprzedaż cieląt o 46 szt. z 196 szt. do 150 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 30,7%.

 

W okresie od 24 do 30 października br.  na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce odnotowano spadek średniej ceny młodego bydła opasowego. Przed tygodniem można było otrzymać za kilogram 6,76 zł, w dniu 30 października br. cena ta zniżkowała o 4,3% i wyniosła 6,48 zł/kg. Przez tydzień spadkowi uległa również podaż i sprzedaż omawianego bydła odpowiednio o 5,6% i 7,4%. Natomiast w ujęciu szacunkowym jest to redukcja o 17 szt. i 20 szt.

 

Jak wskazują dane z resortu rolnictwa, wzrosły notowania krów wybrakowanych, sięgając 4,10 zł/kg, porównując do ubiegłego tygodnia jest to aż 2,4% zwyżka. Z kolei zasoby liczone w szt. zmniejszyły się o 15,1%, czyli o 61 szt. W przypadku handlu także zaobserwowano spadki o 16,4%, a więc o 56 szt.


źródło: Gospodarz.pl/MRIRW, foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: bydło sprzedaż bydła
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl