Z kraju

 • 2018-11-17

  Mniejszy skup bydła

  W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. skupiono 533,7 tys. t bydła w wadze żywej, czyli to mniej o 3,9% niż w roku poprzednim.

 • 2018-11-16

  Wzrost cen pasz dla kur niosek

  Miesięczne ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek były w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. większe o 10,5% od notowanych w takim samym okresie rok wcześniej, a ceny płacone producentom jaj zwiększyły się o 10%.

 • 2018-11-16

  Handel cukrem Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  W sezonie 2017/2018 kraje UE zaimportowały blisko 1,3 mln ton cukru, a więc o 56% mniej niż w sezonie 2016/2017.

 • 2018-11-15

  Polski eksport gęsiny

  Polska jest jednym z czołowych producentów gęsiny w Unii Europejskiej, a polskie mięso z gęsi, z uwagi na wysoką jakość, cieszy się sporym uznaniem wśród zagranicznych konsumentów.

 • 2018-11-15

  Uwaga! Terminy stosowania nawozów

  W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminów stosowania nawozów zgodnie z programem azotanowym zwracamy uwagę, że możliwe jest jesienne stosowanie nawozów w sytuacjach nadzwyczajnych tj. wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.

 • 2018-11-14

  Zbiory zbóż w Polsce

  W 2017 r. krajowe zbiory zbóż wraz z kukurydzą, prosem i gryką oszacowano na 32,2 mln ton, co oznacza wzrost w stosunku do oceny z września o 0,2 mln ton.

 • 2018-11-14

  Bardzo dobre wyniki połowowe floty bałtyckiej w I połowie 2018 r.

  Polskie połowy ryb na Bałtyku w I półroczu 2018 r. wyniosły 112 tys. ton i były o 20% większe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim większe połowy ryb pelagicznych (głównie śledzi).

 • 2018-11-13

  Interpretacja "nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych"

  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zwana dalej jako „u.k.u.r.”, wprowadzona została w życie, w celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 2018-11-12

  Polski handel zagraniczny drobiem

  W czasie dziewięciu miesięcy 2018r. z Polski wywieziono 995 tys. ton żywca, mięsa i przetworów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, a więc o 9,5% więcej niż przed rokiem.

 • 2018-11-09

  Sezon 2018/2019 będzie wyjątkowy dla rynku cebuli

  Mimo minimalnie zwiększonego areału uprawy, zbiory cebuli w Polsce będą o prawie 14% niższe niż w roku poprzednim i wyniosą 575 tys. t.

 • 2018-11-08

  Waloryzacja rent i emerytur w 2019 roku

  - Proponujemy w 2019 roku nowy mechanizm waloryzacji rent i emerytur, wzrost minimalnych emerytur i rent do 1 100 zł, a najmniejszą waloryzację na poziomie 70 zł – poinformowała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 • 2018-11-08

  Stopa bezrobocia na niezmiennym poziomie

  Blisko dziewięć tysięcy mniej bezrobotnych niż przed miesiącem, 128 tysięcy wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców i stopa bezrobocia utrzymująca się na rekordowo niskim poziomie. Tak wyglądała w październiku sytuacja na rynku pracy.