Z kraju

 • 2020-11-26

  Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi - nabór wniosków przedłużony

  ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowaną z PROW na lata 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać od 29 października, a pierwotny termin zakończenia naboru wyznaczony na 30 listopada został wydłużony do 31 grudnia 2020.

 • 2020-11-23

  "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwie

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w terminie od dnia 30 listopada 2020 r....

 • 2020-11-21

  Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30...

 • 2020-11-19

  Pandemia, a działalność gospodarcza rolników

  Do biur izb rolniczych w kraju zgłaszają się rolnicy, którzy skorzystali z pomocy na operację: ,,Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

 • 2020-11-18

  Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc

  Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.

 • 2020-11-16

  Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - wymóg ubezpieczenia w ZUS

  Zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego...

 • 2020-11-16

  Co powinniśmy wiedzieć o międzyplonach?

  W gospodarstwach bez produkcji zwierzęcej tradycyjne nawozy organiczne zastępowane są międzyplonami. Na polach przeznaczonych pod uprawę buraków cukrowych w przyszłym roku wielu rolników po żniwach wysiało mieszanki poplonowe.

 • 2020-11-30

  Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się...

  W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

 • 2020-11-30

  DGLP w sprawie zawiadomień nt. szacowania ostatecznego

  DGLP poinformowała, że szczegółowe wytyczne dotyczące zawiadamiania członków zespołu dokonującego oględzin lub ostatecznego szacowania szkód łowieckich,w trybie odwoławczym, zostały określone w art. 46d ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie...

 • 2020-11-30

  Wprowadzenie przez Hongkong ograniczeń eksportowych z uwagi na wystąpienie 33. ogniska HPAI

  Do Hongkongu nie może być eksportowane mięso drobiowe (tuszki, elementy, podroby) oraz produkty drobiowe (w tym jaja), pochodzące z powiatu wolsztyńskiego.

 • 2020-11-30

  Za nami najlepszy w tym sezonie tydzień w eksporcie polskiej pszenicy poza UE

  W tygodniu kończącym się 22-go listopada polski eksport pszenicy poza UE wyniósł 182,03 tys. ton (najwięcej od początku lipca) i stanowił ponad połowę całego unijnego eksportu tego zboża.

 • 2020-11-30

  Rynek mięsa w Polsce (15.11.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2020-11-30

  Adwent - tradycje i symbole

  Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wymownych symboli adwentowych jest wieniec/wianek adwentowy.