Z kraju

 • 2018-09-17

  Strefy czystego transportu

  Ministerstwo Energii ma pomysł na rozładowanie korków w miastach. Jeśli gminy wykorzystają uprawnienia, jakie nadaje im ustawa, do centrów nie wjadą nawet rowery. To dlatego, że obecny kształt zapisów ustawy o elektromobilności wyklucza wjazd do stref czystego transportu niemal wszystkim.

 • 2018-09-16

  Zmniejszył się eksport produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż

  Po kilku latach systematycznych wzrostów, w I połowie 2018 roku eksport produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż odznaczał się trendem zniżkowym, stabilny był z kolei w przypadku pieczywa i makaronów.

 • 2018-09-16

  Zazielenienia a susza – odstępstwa

  Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z kolejnej derogacji odnośnie zazielenienia upoważniającej do zastosowania odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA.

 • 2018-09-15

  Będzie ochrona przed szarkiem komośnikiem

  W związku z problemem zapewnienia ochrony buraka cukrowego przed szkodnikiem szarkiem komośnikiem, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zwróciło się do właścicieli zezwoleń dla środków ochrony roślin, które potencjalnie mogą być używane do zwalczania tego szkodnika z prośbą o przekazanie informacji w zakresie możliwości ewentualnego rozszerzenia lub...

 • 2018-09-14

  Zmiana zasad dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich

  Z dniem 11 września weszły zmiany przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642).

 • 2018-09-13

  Handel masłem i tłuszczami mlecznymi

  Ograniczone unijne zapasy masła, a także nieznaczna dynamika wzrostu produkcji tego tłuszczu na początku 2018 r. oraz zwiększające się zapotrzebowanie wewnętrzne wpływają ograniczająco na poziom wywozu masła.

 • 2018-09-12

  Pogłowie i produkcja żywca wołowego w Polsce

  W Polsce od 2012 r. obserwowany jest wzrost pogłowia bydła.

 • 2018-09-12

  Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne

  Informacja dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne o wysokości należnych składek za rolników, małżonków, domowników i pomocników za IV kwartał 2018 r.

 • 2018-09-12

  Polski handel zagraniczny wieprzowiną

  Z Polski, będącej jednym z największych unijnych eksporterów mięsa i przetworów wieprzowych, w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. wywieziono 333 tys. ton mięsa, przetworów, tłuszczów wieprzowych i żywca w ekwiwalencie tusz, czyli o 7,5% więcej niż przed rokiem. W strukturze towarowej eksportu 62% zajmowało mięso, a 30% przetwory wieprzowe.

 • 2018-09-11

  Wzrost produkcji odtłuszczonego mleka w proszku

  Utrzymujące się od początku 2018 r. zwiększone światowe i unijne zapotrzebowanie na odtłuszczone mleko w proszku wpływa stymulująco na wzrost produkcji tego rodzaju artykułu.

 • 2018-09-10

  Globalna produkcja drobiu

  Zgodnie z prognozą Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zwiększające się zapotrzebowanie konsumpcyjne na świecie będzie stymulował wzrost globalnej produkcji kurcząt brojlerów.

 • 2018-09-10

  Polski handel zagraniczny wołowiną

  Polska w 2017 r. była trzecim eksporterem wołowiny pośród krajów Unii Europejskiej, czyli po Hiszpanii i Irlandii.