Dotacje i dopłaty

 • 2024-01-04

  KPO: Małe przetwórstwo – nabór wystartował

  Do 5 lutego 2024 r. można się ubiegać się o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej. Limit dofinansowania w przypadku pojedynczego beneficjenta wynosi 500 tys. zł.

 • 2024-01-04

  Zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt – kolejny nabór na „Zarządzanie ryzykiem”

  Od 18 stycznia 2024 r. producenci rolni którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie. Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • 2023-12-12

  Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej – nabór trwa do 29 grudnia

  Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub ASF, mogą ubiegać się o środki finansowe na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” do 29 grudnia 2023 r. Wsparcie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • 2023-12-08

  Interwencje pszczelarskie – 7 naborów w toku

  Do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze mogą się starać o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Do tej pory zarejestrowano ponad 550 wniosków o...

 • 2023-11-27

  Dopłaty do ubezpieczeń rolnych w 2024 r.

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2023-11-20

  KPO: Rolnictwa 4.0 – nabór startuje

  Od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. można się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć służących wdrożeniu rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0. Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną. Pula środków wynosi 164 mln zł.

 • 2023-10-23

  Ułatwienia dotyczące biogazowni rolniczych – publikacja rozporządzenia w sprawie listy substratów

  18 października 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zawiera szczegółową listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Rozporządzenie jest dopełnieniem przepisów wprowadzających ułatwienia dla biogazowni rolniczych.

 • 2023-07-26

  Nieoprocentowana pożyczka na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla rolników z obszarów ASF utrzymujących trzodę chlewną - zmiana warunków

  ARiMR udziela nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych producentom utrzymującym świnie na obszarach ASF. Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

 • 2023-07-21

  Nie zabraknie pieniędzy na wypłatę pomocy do zbóż

  W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, iż zaplanowane na tę pomoc środki są niewystarczające, podjęte zostaną działania aby wszyscy producenci rolni, którzy złożyli wnioski o pomoc i spełniają warunki do jej uzyskania taką pomoc otrzymali.

 • 2023-07-10

  430 mln euro z funduszy UE na wsparcie rolników

  Problemy europejskich rolników pomoże rozwiązać wsparcie o wartości 330 mln dla 22 państw członkowskich.

 • 2023-06-04

  Posadź drzewa lub krzewy ze wsparciem ARiMR

  Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku potrwają nabory wniosków w ramach czterech interwencji dotyczących inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych. Są one finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wnioski o pomoc można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

 • 2023-05-25

  Wsparcie dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki – nabór do 30 czerwca, wyższe stawki, nowy wniosek dostępny

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia zasady przyznawania tego wsparcia, weszło w życie. Wprowadzone zmiany wymagają zgody Komisji Europejskiej.

 • 2023-05-21

  Wsparcie dla producentów pszenicy lub kukurydzy – wnioski do 31 maja, termin sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jak informowaliśmy wcześniej, znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 29 kwietnia, lecz wymagało zgody Komisji Europejskiej. Taka zgoda została udzielona. Zmiany, które...
Dotacje, dopłaty