Przetwórstwo spożywcze

 • 2019-12-11

  Handel zbożem i jego produktami

  W sierpniu 2019 r. z Polski wyeksportowano 307 tys. t ziarna zbóż, wobec 286 tys. t w poprzednim miesiącu.

 • 2019-12-10

  Niskie ceny masła na świecie

  Na globalnym rynku utrzymują się wysokie ceny mleka w proszku i sera Cheddar, przy stosunkowo niskich cenach masła.

 • 2019-12-09

  Wzrost cen przetworów mlecznych

  We wrześniu, po raz pierwszy od roku, zwiększyły się ceny zbytu masła w blokach i masła konfekcjonowanego odpowiednio o 4,9 i 3,7% w obrębie miesiąca, przy dalszej zwyżce cen OMP o 2,6%.

 • 2019-12-06

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (24.11.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2019-12-04

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (24.11.2019)

  W dniach od 18 do 24 listopada 2019 roku wzrosła cena mleka w proszku, a spadła cena masła.

 • 2019-12-02

  Wzrost przerobu rzepaku

  W pierwszych ośmiu miesiącach 2019 r. krajowy przerób i produkcja surowego oleju rzepakowego była wyższa niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Niższa była produkcja margaryn.

 • 2019-12-01

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (10.11.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2019-12-01

  Wzrost eksportu zbóż

  W sierpniu 2019 r. z Polski wyeksportowano 307 tys. t ziarna zbóż w stosunku do 286 tys. t w poprzednim miesiącu.

 • 2019-11-29

  Zróżnicowanie cen przetworów zbożowych

  We wrześniu 2019 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, na poziomie producenta zmniejszyły się ceny mąki pszennej i kaszy jęczmiennej, a ceny pieczywa nadal rosły.

 • 2019-11-28

  Saldo handlu zagranicznego towarami rolno–spożywczymi

  Od akcesji Polski do Unii Europejskiej zwiększa nadwyżka eksportu towarów rolno-spożywczych nad importem. W okresie trzech kwartałów 2019 r. dodatnie saldo osiągnęło poziom 7,6 mld EUR, a więc o 7,2% większy niż przed rokiem.

 • 2019-11-28

  Krajowe ceny produktów mleczarskich

  We wrześniu bieżącego roku, po raz pierwszy od roku, zwiększyły się ceny zbytu masła w blokach i masła konfekcjonowanego odpowiednio o 4,9 i 3,7% w ujęciu miesiąca, przy dalszej zwyżce cen OMP o 2,6%.

 • 2019-11-27

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (10.11.2019)

  W dniach od 4 do 10 listopada 2019 roku wzrosła cena pełnego mleka w proszku, a spadła cena masła i odtłuszczonego mleka w proszku.