Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2020-10-21

  Termin graniczny stosowania nawozów naturalnych

  Informujemy, że zgodnie z zapisami „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, istnieje możliwość wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych na polach.

 • 2020-10-20

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w III kwartale 2020r.

 • 2020-09-24

  Dostępne zamienniki wycofanego dikwatu w uprawie ziemniaka

  Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 201811532 z dnia 12 października 2018 r. zatwierdzenie substancji czynnej dikwat do stosowania w środkach ochrony roślin nie zostało odnowione.

 • 2020-09-15

  Segment Agro Grupy Azoty z nową koncepcją komunikacji

  Grupa Azoty – jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie – wdraża nowy system komunikacji dla segmentu Agro.

 • 2020-08-05

  Środki ochrony roślin – zasady obrotu i stosowania

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do obrotu i stosowania w Polsce mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które zawierają substancje czynne zatwierdzone do stosowania w takich środkach przez Komisję Europejską. Prawidłowe ich stosowanie, zgodnie z przeznaczeniem sprawia, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

 • 2020-07-31

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w czerwcu 2020r.

 • 2020-07-31

  Sprzedaż środków ochrony roślin

  W 2019 r. sprzedaż środków ochrony roślin w masie towarowej wyniosła 65,3 tys. t, przy czym tylko 17 tys. t, a więc 26% środków dostarczonych na rynek pochodziło z produkcji krajowej.

 • 2020-07-30

  Zużycie nawozów wapniowych

  Zużycie nawozów wapniowych w sezonie 2018/2019 minimalnie wzrosło i wyniosło 821 tys. ton. Analogicznie jak w odniesieniu do nawozów NPK wykorzystanie nawozów wapniowych zwiększa się wraz ze wzrostem powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie.

 • 2020-07-29

  Nawozy mineralne

  Zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2018/2019 było niższe niż w porównywalnym okresie przed rokiem i wyniosło 1905,4 tys. ton NPK.

 • 2020-06-28

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w maju 2020r.

 • 2020-06-05

  Ponad 70 ton nielegalnych środków ochrony roślin zatrzymanych

  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) podczas międzynarodowej operacji Silver Axe V ujawniła, wspólnie z organami Krajowej Administracji Skarbowej i Policją, ponad 70 ton nielegalnych środków ochrony roślin.

 • 2020-05-20

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w kwietniu 2020r.

 • 2020-05-18

  KRIR przeciw zakazowi stosowania mocznika granulowanego

  Mocznik jest nawozem bardzo popularnym i często stosowanym przez rolników. Ma wiele zalet – jest nawozem dwuskładnikowym i jego uwalnianie do gleby odbywa się powoli dzięki czemu można stosować nawożenie rzadziej i oszczędzać koszty zabiegów. Stosowany jest pogłównie po wschodach roślin, aby wzmocnić rośliny po zimie.
Nawozy i środki ochrony roślin