Leśnictwo

 • 2021-09-06

  5 przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu pięciu przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 30-31 sierpnia br. Są to na terytorium Polski przypadki nr 47 - 51 w 2021 r.

 • 2021-09-02

  3 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzech przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 26 sierpnia br. Są to na terytorium Polski przypadki nr 44 - 46 w 2021 r.

 • 2021-07-22

  Odnośnie szkód powodowanych przez bobry - odpowiedź MKiŚ

  Bóbr europejski Castor fiber objęty jest ochroną częściową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

 • 2021-06-18

  4 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu czterech przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet-PIB w Puławach w dniach 11 i 27 maja br. Są to przypadki nr 20-23 w 2021 r. w Polsce.

 • 2021-06-17

  Odszkodowania za drzewa uszkodzone przez bobry

  Zgodnie z art. 126 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry, a odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Szacowanie szkód odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez...

 • 2021-06-08

  Weź pieniądze i posadź las - rusza nabór wniosków

  Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

 • 2021-05-20

  Weź pieniądze i posadź las - wkrótce ruszy nabór wniosków

  Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się będzie starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

 • 2021-05-07

  3 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzech przypadków wścieklizny u lisów, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet-PIB w Puławach w dniu 29 kwietnia br. Są to przypadki nr 17 - 19 w 2021 r. w Polsce.

 • 2021-05-01

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie zajęcy

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący rozważenia wprowadzenia zmian legislacyjnych w przepisach prawa w zakresie umożliwienia m.in. wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez zające i wydłużenia okresu polowań na te zwierzęta.

 • 2021-04-29

  3 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzech przypadków wścieklizny u lisów, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet-PIB w Puławach w dniu 22 kwietnia br. Są to przypadki nr 14-16 w 2021 r. w Polsce.

 • 2021-04-16

  Pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 7 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem...

 • 2021-03-22

  Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

  Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 • 2021-03-10

  Stanowisko PZŁ w sprawie wilka

  Od pewnego czasu w mediach ukazuje się coraz więcej informacji o zwiększaniu się ilości wilków na terenie naszego kraju.
Leśnictwo