Leśnictwo

 • 2021-12-15

  MRiRW w sprawie nadmiernej populacji dzika

  Kwestie badania na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń „ASF” tusz dzików pozyskanych przez myśliwych są ujęte m.in. w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i...

 • 2021-11-17

  Wsparcie dla właścicieli lasu

  22 listopada 2021 r. ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dokumenty będzie można składać do 31 grudnia 2021 r. w biurach powiatowych ARiMR.

 • 2021-09-30

  Lasy nie mogą być uznane za obszary EFA

  Na wstępie pragnę zaznaczyć, że wykaz obszarów, które mogą być uważane za obszary proekologiczne (obszary EFA) został wskazany bezpośrednio w przepisach UE, tj. w art. 46 rozporządzenia PE i Rady nr 1307/2013. Polska jako kraj członkowski UE wyznaczyła do wdrożenia, spośród tego wykazu, szeroki katalog obszarów proekologicznych, tak aby umożliwić rolnikom realizację...

 • 2022-05-24

  Stwierdzenie kolejnego przypadku wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu przypadku wścieklizny (nr 29 w 2022 r.), u lisa, stwierdzonego na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach.

 • 2022-05-13

  Stwierdzenie kolejnego przypadku wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu przypadku wścieklizny nr 28 w 2022 r., stwierdzonego na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2022-05-05

  Stwierdzenie dwóch przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu dwóch przypadków wścieklizny (nr 26-27 w 2022 r.), u lisów, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach.

 • 2022-04-19

  Stwierdzenie dwóch przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu dwóch przypadków wścieklizny (nr 24-25 w 2022 r.), u lisów, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2022-04-04

  Stwierdzenie kolejnych przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu dwóch przypadków wścieklizny u zwierząt (nr 22-23 w 2022 r.), u kota i lisa, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2022-03-24

  Stwierdzenie kolejnych przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu dwóch przypadków wścieklizny u zwierząt (nr 20-21 w 2022 r.), u lisów, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2022-03-08

  Stwierdzenie kolejnych przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu czterech przypadków wścieklizny u zwierząt (nr 16 - 19 w 2022 r.), w tym trzech u zwierząt dzikich i jednego u zwierzęcia domowego, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie.

 • 2022-02-07

  Stwierdzenie kolejnych przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu czterech przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • 2022-02-07

  Znaczenie mokradeł

  Moczary, bagna, mokradła, torfowiska, grzęzawiska, trzęsawiska itd., to sporo pojęć, które określają tereny podmokłe. Obszary te charakteryzują się stagnującą lub mało ruchliwą wodą. Znajdują się one często w obniżeniach terenów ale nie zawsze, z nagromadzeniem utworów mineralno – organicznych lub pokładami szczątków roślinnych. Mogły one powstać naturalnie lub w...

 • 2021-12-06

  3 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzech przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 1 grudnia br.
Leśnictwo