Produkcja zwierzęca

 • 2019-11-18

  Większe połowy ryb na Bałtyku

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniosły 122,4 tys. t i były o 1% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-11-12

  Krowy z Deszczna bez należytej opieki

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. otrzymał zawiadomienie o ponownym, swobodnym przemieszczaniu się bydła na terenie gminy Deszczno. Przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną urzędowa kontrola potwierdziła rozproszenie się, w okolicach miejscowości Borek (gmina Deszczno), pozostawionych bez opieki zwierząt.

 • 2019-11-11

  Wzrost cen wieprzowiny

  Wzrost cen skupu trzody wpływa na zwyżkę cen sprzedaży i cen detalicznych wieprzowiny.

 • 2019-11-09

  Bilansowe spożycie mleka i masła w Polsce

  W Polsce od 2006 r. obserwowany jest zwyżkowy trend w spożyciu mleka i jego przetworów.

 • 2019-11-08

  Rynek mięsa w Polsce (27.10.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-11-07

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (27.10.2019)

  W dniach od 21 do 27 października 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen tuszek kurcząt patroszonych, indyków, a także wzrost cen ćwierćtuszy wołowych i półtuszy wieprzowych.

 • 2019-11-07

  Bilansowe spożycie mięsa w Polsce

  Jak wynika z danych GUS bilansowa konsumpcja mięsa, podrobów i przetworów mięsnych w 2018 r. wyniosła 80,2 kg na mieszkańca w stosunku do 74,6 kg na mieszkańca w 2017 r.

 • 2019-11-07

  Spadek cen mięsa drobiowego

  Przeciętne ceny tuszek kurcząt w Polsce są niższe niż ich średnia cena w UE.

 • 2019-11-06

  Najwięcej drobiu ubija Polska

  Najwięcej drobiu, wśród krajów UE, podobnie jak przed rokiem ubija się w Polsce.

 • 2019-11-06

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (27.10.2019)

  W dniach od 21 do 27 października 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wieprzowego i kurcząt brojlerów. Na wyższym poziomie znalazły się ceny żywca wołowego i indyczego.

 • 2019-11-04

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (20.10.2019)

  W dniach od 14 do 20 października 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen tuszek kurcząt patroszonych, indyków, ćwierćtuszy wołowych i półtuszy wieprzowych.

 • 2019-11-01

  Rynek mięsa w Polsce (20.10.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.