Produkcja zwierzęca

 • 2021-07-23

  Rynek mięsa w Polsce (11.07.2021)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2021-07-23

  25 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 25 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych w 17 lipca br. z PIWet - PIB Puławy.

 • 2021-07-22

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (11.07.2021)

  W dniach od 5 do 11 lipca bieżącego roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano stabilizację cen kurcząt brojlerów i żywca wieprzowego, a także spadek cen żywca indyczego i wołowego.

 • 2021-07-22

  21-24 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń nr 21-24 w 2021 r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych w dniach 13-14 lipca br. z PIWet - PIB Puławy.

 • 2021-07-22

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (11.07.2021)

  W dniach od 5 do 11 lipca bieżącego roku w Polsce zaobserwowano spadek cen półtuszy wieprzowych, tuszek indyków i kurcząt patroszonych, a także wzrost cen ćwierćtuszy wołowych.

 • 2021-07-21

  Program odbudowy gospodarstw, które ucierpiały wskutek ASF – plan na przyszłość, a nie tylko doraźna pomoc

  O strategii programu odbudowy gospodarstw po ASF mówili dziś podczas specjalnej konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda oraz główny lekarz weterynarii Mirosław Welz.

 • 2021-07-20

  Program odbudowy gospodarstw po ASF

  W ramach programu wdrażane będą nowe oraz zmodyfikowane istniejące już instrumenty wsparcia finansowego w celu utrzymania lub odbudowy produkcji zwierzęcej w zakresie chowu i hodowli świń. Zgodnie z decyzją Ministra Grzegorza Pudy program ma zawierać również zmiany, które efektywniej wesprą odbudowę małych i średnich gospodarstw.

 • 2021-07-16

  Krajowe ceny zbytu półtusz wieprzowych

  Na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2021 r. utrzymywał się wzrost cen zbytu półtusz wieprzowych, który uległ wyhamowaniu w kwietniu.

 • 2021-07-16

  Krajowe ceny skupu drobiu

  Od początku 2021 r. notowany jest wzrost krajowych cen skupu żywca drobiowego, co ma związek z jednej strony z mniejszymi dostawami żywca do skupu , a z drugiej – z rosnącymi kosztami produkcji spowodowanymi głównie wysokimi cenami pasz.

 • 2021-07-16

  Rynek mięsa w Polsce (04.07.2021)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2021-07-16

  Krajowe ceny zbytu tuszek drobiowych

  W Polsce w ślad za zwyżką cen żywca drobiowego w skupie drożeją tuszki kurcząt i indyków w zbycie.

 • 2021-07-15

  Krajowe ceny skupu trzody chlewnej

  W pierwszym kwartale 2021 r. na rynku krajowym ceny zakupu trzody chlewnej wykazywały dynamiczny wzrost.

 • 2021-07-15

  Znakowanie jaj

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę znakowania jaj, którą objęto 97 sklepów.