Produkcja zwierzęca

 • 2021-11-21

  Plany bioasekuracji

  Plany Bezpieczeństwa Biologicznego (PBB) muszą być przygotowane przez producentów trzody chlewnej do końca listopada br. Dokumenty te są obowiązkowe przy przemieszczaniu świń w strefach objętych ograniczeniami z powodu ASF. Pomoc w ich przygotowaniu można uzyskać od następujących instytucji: Główny Inspektorat Weterynarii oraz wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii,...

 • 2021-11-16

  Podwyższenie stawek dobrostanowych dopiero w nowej perspektywie

  Mając na uwadze, że rok 2022 jest ostatnim rokiem realizacji działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 nie są planowane zmiany w wysokości stawek płatności dobrostanowych w odniesieniu do bydła, świń i owiec.

 • 2021-10-27

  Nawet 100 tys. zł można uzyskać na ochronę gospodarstwa przed ASF

  Rolnicy, którzy chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF będą mogli otrzymać pomoc finansową w wysokości do 100 tys. zł.

 • 2021-09-14

  Deklaracja strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków

  KOWR rozpoczął dystrybucję „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków” skierowanej do producentów drobiu.

 • 2021-09-01

  "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji prosiąt

  Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt.

 • 2021-08-30

  "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego

  Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego.

 • 2021-08-23

  Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke

  Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke nawet przy upalnym dniu mają optymalnie w oborze.

 • 2021-12-01

  Ceny skupu świń rzeźnych (21.11.2021)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 14 do 21 listopada br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych większości klas.

 • 2021-11-30

  Ceny drobiu w Polsce (21.11.2021)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 14 do 21 listopada 2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen drobiu.

 • 2021-11-30

  Rynek mięsa w Polsce (14.11.2021)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2021-11-29

  Zagraniczny handel mięsem

  W okresie dziewięciu miesięcy 2021 r. przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej produktów wieprzowych, wołowych i drobiowych, czyli mięsa, przetworów mięsnych oraz żywca były wyższe o 6% niż rok wcześniej i wyniosły 4,8 mld EUR - 21,7 mld zł.

 • 2021-11-29

  Zwyżkowy trend produkcji mleka

  Na rynku globalnym utrzymuje się wzrostowy trend w produkcji mleka.

 • 2021-11-28

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (14.11.2021)

  W dniach od 8 do 14 listopada bieżącego roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen półtuszy wieprzowych, ćwierćtuszy wołowych, tuszek indyków i kurcząt patroszonych.