Produkcja zwierzęca

 • 2019-03-26

  Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

  Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej...

 • 2019-03-26

  Spadek cen unijnej trzody chlewnej

  W styczniu 2019 r. cena trzody klasy w UE-28 wyniosła 134,33 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1,5% mniejsza niż rok wcześniej.

 • 2019-03-26

  Choroba guzowatej skóry bydła: Bałkany wolne od epidemii

  Nowe dane sugerują, że szczepienia i inne środki kontrolne powstrzymały epidemię choroby guzowatej skóry bydła (LSD)na Bałkanach.

 • 2019-03-25

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (10.03.2019)

  W dniach od 4 do 10 marca 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen zbytu półtuszy wieprzowych, a także wzrost cen ćwierćtuszy wołowych, tuszek kurcząt patroszonych oraz indyków patroszonych.

 • 2019-03-25

  Modernizacja gospodarstw rolnych - rozwój produkcji prosiąt

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, w terminie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia...

 • 2019-03-24

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (10.03.2019)

  W dniach od 4 do 10 marca 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen żywca wieprzowego,kurcząt brojlerów, a także spadek cen żywca wołowego oraz stabilizację cen żywca indyczego.

 • 2019-03-22

  Rynek mięsa w Polsce (10.03.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2019-03-22

  Handel zagraniczny mięsem

  W styczniu 2019 r. przychody z eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz drobiowych z Polski wyniosły 478 mln EUR i były o 4% wyższe niż w pierwszym miesiącu 2018 r.

 • 2019-03-22

  Handel zagraniczny mlekiem i jego przetworami

  Na początku 2019 r. polska branża mleczarska uzyskała dobre wyniki w eksporcie produktów mlecznych.

 • 2019-03-21

  Modernizacja gospodarstw rolnych - rozwój produkcji mleka krowiego

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego w terminie od dnia 29 marca 2019 r. do...

 • 2019-03-21

  Uzgodnienie nowego wzoru świadectwa na eksport pasz roślinnych na Ukrainę

  Podczas V posiedzenia polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa został uzgodniony poprawiony wzór świadectwa zdrowia na wywożone do Ukrainy pasze pochodzenia roślinnego. Dokument obowiązuje od 14 marca 2019 r.

 • 2019-03-21

  Modernizacja gospodarstw rolnych - rozwój produkcji bydła mięsnego

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego w terminie od dnia 29 marca 2019 r....