Ze świata

 • 2020-09-15

  Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów mlecznych

  Ze względu na pogorszenie koniunktury na globalnym rynku mleka, w wyniku pandemii COVID-19, Komisja Europejska uruchomiła mechanizmy dopłat do prywatnego przechowywania masła, OMP i serów.

 • 2020-09-14

  Nowe szczyty notowań kukurydzy i soi

  Piątek zamknął się silnymi wzrostami notowań kukurydzy i kompleksu sojowego w Chicago, jednocześnie taniała pszenica. Analogicznie tydzień zamknęły unijne kontrakty.

 • 2020-09-14

  Sytuacja cenowa przetworów mlecznych

  Jak wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w lipcu 2020 r. zaobserwowano wzrost indeksu FAO, który obliczany jest na podstawie miesięcznych zmian cen wysyłkowych masła, serów, OMP i pełnego mleka w proszku (PMP).

 • 2020-09-12

  Pogłowie i produkcja unijnego żywca

  W grudniu 2019 r. w UE-28 pogłowie bydła liczyło 86,7 mln szt. i było o 1% niższe niż w roku poprzednim.

 • 2020-09-10

  Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny

  W celu poprawy trudnej sytuacji rynkowej, wynikającej z obniżki zapotrzebowania na wołowinę z powodu ograniczeń wdrożonych przez państwa UE w związku z pandemią COVID-19 Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej.

 • 2020-09-09

  Produkcja żywca wołowego na świecie

  Wołowina jest trzecim najczęściej konsumowanym gatunkiem mięsa na świecie, tj. po wieprzowinie i drobiu.

 • 2020-09-09

  Soja i kanadyjska canola wspięły się na kilkuletnie maksima

  Soja zaliczyła we wtorek jedenastą sesję wzrostową z rzędu i jest najdroższa od połowy 2018 roku. Amerykańska kukurydza z dostawą we wrześniu pokonała wczoraj minimalnie szczyty z początku września i lipca, zamykając dzień najwyżej od marca 2020. Notowania obu kontraktów rosły w Chicago na fali silnego popytu eksportowego, ale też w oczekiwaniu na wieczorny raport Crop...

 • 2020-09-07

  Indeks cen żywności odnotował w sierpniu dalszy wzrost

  Według Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) światowe ceny artykułów spożywczych wzrosły w sierpniu i był to trzeci z rzędu wzrost miesięczny tego wskaźnika. Wzrost indeksu cen żywności był konsekwencją wyższych cen olejów roślinnych, cukru i zbóż.

 • 2020-09-07

  Tempo unijnego eksportu zbóż jest o blisko 40% wolniejsze na początku nowego sezonu

  W tygodniu kończącym się 30 sierpnia kraje UE wyeksportowały 181 tys. ton pszenicy miękkiej w porównaniu do 914 tys. ton w analogicznym tygodniu przed rokiem. Początek nowego sezonu jest słaby pod względem eksportu unijnej pszenicy, a wynika to z fatalnych zbiorów u głównych eksporterów tego zboża, czyli we Francji i Rumunii.

 • 2020-09-07

  Niższy eksport unijnej wołowiny

  Zaobserwowano w pierwszym półroczu 2019 r. obniżkę unijnego eksportu wołowiny do krajów trzecich, w drugiej połowie roku został zrekompensowany większymi dostawami do Algierii, która pod kątem wolumenu stała się drugim odbiorcą produktów wołowych z UE.

 • 2020-09-05

  Komisja Europejska tnie swoje prognozy zbiorów zbóż

  W swojej ostatniej prognozie (z 27-sierpnia 2020) KE obniżyła, o 5,8 mln ton (w porównaniu z prognozą sprzed miesiąca) oczekiwane zbiory wszystkich zbóż w UE-27, do 279,02 mln ton. Oznacza to wynik o 6,0% poniżej 2019 roku i 1,8% poniżej średniej pięcioletniej.

 • 2020-09-04

  Pogłowie krów mlecznych w UE

  W grudniu minionego roku w UE-28 pogłowie krów mlecznych liczyło 22,6 mln szt. i było mniejsze o 1% niż w grudniu 2018 r.