Ze świata

 • 2020-07-07

  Dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa

  W celu przeciwdziałania sporemu spadkowi cen spowodowanego pandemią koronawirusa Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej.

 • 2020-07-07

  Ceny prosiąt w Unii Europejskiej

  W Unii Europejskiej od września 2019 r. utrzymywała się zwyżka cen prosiąt, jednak w kwietniu i maju br. w wielu krajach członkowskich prosięta potaniały.

 • 2020-07-06

  Ceny mleka na rynkach zagranicznych

  Od bieżącego roku ceny mleka w USA wykazywały dalszy dynamiczny spadek w wyniku światowego rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz związanych z tym ograniczeń i obostrzeń w przemieszczaniu się ludzi, a także transporcie towarów.

 • 2020-07-03

  Indeks cen produktów mlecznych FAO

  Jak wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w kwietniu 2020 r. ponownemu obniżeniu uległ indeks FAO, który obliczany jest na podstawie miesięcznych zmian cen eksportowych masła, serów, OMP i pełnego mleka w proszku (PMP).

 • 2020-07-03

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Jak wynika z danych KE w okresie dwóch miesięcy 2020 r. unijni producenci dostarczyli do skupu 26 mln ton mleka, a więc to więcej o 3% niż w analogicznym czasie 2019 r.

 • 2020-07-02

  Ponad 30% francuskich i niemieckich rolników zgłasza brak motywacji ze względu na nagonkę

  Czy nagonka na rolników wpływa na ich nastroje? Po raz pierwszy przeprowadzono ankietę oceniającą to zjawisko w ramach badań Europejskiego wskaźnika zaufania rolników. Wstępne wyniki wskazują, że francuscy i niemieccy rolnicy odczuwają największą krytykę, podczas gdy rolnicy we Włoszech i na Węgrzech są dotknięci w mniejszym stopniu. Zarówno we Francji jak i w Niemczech...

 • 2020-07-02

  Komisja Europejska kolejny już raz obniża prognozy zbiorów pszenicy w UE

  W swojej majowej prognozie KE obniżyła o 2,67 mln ton oczekiwane zbiory wszystkich zbóż w UE-27 do 286,82 mln ton w tym roku, w porównaniu do 296,84 mln ton w 2019 roku. Oznacza to wynik o tylko 1,0% powyżej średniej pięcioletniej (dane z 25 czerwca 2020).

 • 2020-07-01

  Prognoza na globalnym rynku mleka

  Na rynku światowym utrzymuje się zwyżkowy trend w produkcji mleka.

 • 2020-06-30

  Ceny cukru na monitorowanych giełdach światowych

  W 2020 r. na monitorowanych giełdach światowych ceny cukru surowego i białego odznaczają się sporymi zmianami.

 • 2020-06-29

  Handel cukrem Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Unijny import cukru w sezonie 2018/2019 wyniósł 1 821 tys. ton i był o 39% wyższy.

 • 2020-06-29

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Jak wynika z dostępnych danych KE w okresie dwóch miesięcy 2020 r. unijni producenci dostarczyli do skupu 26 mln ton mleka, czyli o 3% więcej niż w analogicznym czasie 2019 r.

 • 2020-06-26

  Handel wieprzowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  W okresie styczeń–kwiecień 2020 r. z UE wysłano 1,9 mln ton produktów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, a więc to więcej o 8% niż przed rokiem.