Partner serwisu Produkcja roślinna

 

Produkcja roślinna

 • 2021-05-03

  Polska awansowała na 4 miejsce w rankingu eksporterów unijnych zbóż

  W tygodniu kończącym się 25-go kwietnia 2021 roku polski eksport pszenicy poza UE wyniósł 86,52 tys. ton, w porównaniu do 78,54 tys. ton - tydzień wcześniej i 98,76 tys. ton w analogicznym tygodniu przed rokiem.

 • 2021-05-10

  Ocena stanu roślin ozimych zasianych jesienią 2020 r.

  Stan zasiewów zbóż ozimych, a więc mieszanek zbożowych, żyta, jęczmienia i pszenżyta oceniono nieco lepiej niż w roku ubiegłym, natomiast zasiewy pszenicy oszacowano na poziomie nieco mniejszym od oceny zeszłorocznej.

 • 2021-05-10

  Wstępna ocena przezimowania zbóż ozimych oraz rzepaku i rzepiku

  Z badań monolitowych i polowych przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich pod koniec lutego i w I połowie marca br. wynika, że uprawy ozime w całym kraju przezimowały podobnie jak w roku minionym, praktycznie bez strat, a ich stan szacowany wczesną wiosną był dobry.

 • 2021-05-10

  Rynek zbóż w kraju (25.04.2021)

  Na rynku krajowym w dniach 12–18 kwietnia 2021 r. zmiany cen zakupu zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2021-05-10

  Wstępna ocena przezimowania upraw

  Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w tym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku minionym, czyli praktycznie bez strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół sprzyjający dla zimujących roślin.

 • 2021-05-09

  Tempo unijnego eksportu zbóż pozostaje w tyle za prognozą KE

  Według danych Komisji Europejskiej kraje UE wyeksportowały w tygodniu kończącym się 2-go maja 224,1 tys. ton pszenicy miękkiej.

 • 2021-05-07

  Ostatni tydzień przyniósł duże przyspieszenie zasiewów jarych w USA

  W tygodniu kończącym się 2-go maja amerykańscy farmerzy zwiększyli aż o 29%, do 46% areał zasianej kukurydzy.

 • 2021-05-07

  Skup zbóż według GUS

  W Polsce podaż zbóż do skupu w marcu 2021 r. uległa ponownemu wzrostowi.

 • 2021-05-06

  Polska awansowała na 4 miejsce w rankingu eksporterów unijnych zbóż

  W tygodniu kończącym się 25-go kwietnia 2021 roku polski eksport pszenicy poza UE wyniósł 86,52 tys. ton, w porównaniu do 78,54 tys. ton - tydzień wcześniej i 98,76 tys. ton w analogicznym tygodniu przed rokiem.

 • 2021-05-06

  Wstępna ocena przezimowania zbóż

  Według informacji GUS z 29 kwietnia 2021 r. zbożami ozimymi pod zbiory w 2021 r., tak jak w roku minionym, obsiano 4,4 mln ha.

 • 2021-05-05

  Tempo unijnego eksportu zbóż pozostaje o 1/4 w tyle za ubiegłym sezonem

  Według danych Komisji Europejskiej kraje UE wyeksportowały w tygodniu kończącym się 25-go kwietnia 164,9 tys. ton pszenicy miękkiej. Wynik ten zostanie najpewniej skorygowany w górę wzorem tygodni poprzednich ze względu na opóźnienia w raportowaniu. Dla porównania w tygodniu kończącym się 18-go kwietnia 2021 wyeksportowano poza UE 356,2 tys. ton tego zboża, podczas gdy pierwotny...

 • 2021-05-04

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (25.04.2021)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 19 do 25 kwietnia bieżącego roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały stabilizację. Jedynie cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła.

 • 2021-04-30

  Ceny skupu zbóż według GUS

  W marcu 2021 r. na rynku krajowym utrzymana została zwyżkowa tendencja cen skupu zbóż.
jedno z najważniejszych profili produkcyjnych na gospodarstwie rolnym