Partner serwisu Produkcja roślinna

 

Produkcja roślinna

 • 2020-04-07

  Ocena popytu na produkty rolne

  W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania respondenci byli mniej pesymistyczni w ocenie bieżącego popytu na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne wynoszące minus 28 p. proc. w grudniu 2019 r. w odniesieniu do minus 32,7 p. proc. w czerwcu 2019 r.

 • 2020-04-07

  Ocena opłacalności produkcji rolniczej

  Analogicznie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili opłacalność produkcji rolniczej. Jednak saldo odpowiedzi poprawiło się i wynosiło minus 7 p. proc. w grudniu 2019 r. względem minus 16,4 p. proc. w czerwcu 2019 r.

 • 2020-04-06

  Odwołanie wystawy Zielone AGRO SHOW 2020

  W związku z sytuacją epidemiologiczną Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych podjął decyzję o odwołaniu Wystawy ZIELONE AGRO SHOW, która miała się odbyć w dniach 23-24 maja br. w Ułężu, powiat rycki.

 • 2020-04-06

  Deszczownie BAUER na targach FERMA w Łodzi

  Marka Bauer znana jest w głównie z deszczowni, ale w swojej ofercie ma także wozy asenizacyjne.

 • 2020-04-06

  Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych

  Zdaniem GUS niemal 83% rolników, tj. więcej o 18% niż w czerwcu ub. r., uznało ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą.

 • 2020-04-06

  Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2019 r.

  W II półroczu 2019 r. rolnicy mniej pesymistycznie, w odniesieniu do poprzedniej edycji badania, ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, rentowności produkcji rolniczej, jak i popyt na produkty rolne.

 • 2020-04-06

  Za nami wzrostowy tydzień dla rzepaku, ale spadkowy dla notowań giełdowych zbóż

  Ceny ropy ciągnęły w piątek w górę pozostałe surowce energetyczne. Z wyższych cen ropy korzystały też oleje roślinne (wykorzystywane do produkcji biodiesla), kukurydza i cukier (z nich produkuje się etanol).

 • 2020-04-03

  Rynek zbóż w kraju (22.03.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2020-04-03

  Prognoza sytuacji gospodarstw rolnych

  W grudniu 2019 r. prognozy dotyczące zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej, jak i popytu na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne.

 • 2020-04-03

  Przemysł olejarski w dobie pandemii COVID19 wśród strategicznych branż zapewniających bezpieczeństwo Państwa

  W obecnej sytuacji, jaka panuje w Polsce, ale i na całym świecie, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, rodzima produkcja oparta na krajowych surowcach nabiera strategicznego znaczenia. Charakter prowadzonej przez Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju działalności przerobowej nasion rzepaku ma swój bezpośredni wkład dla zapewnienia ciągłości dostaw...

 • 2020-04-01

  Notowania pszenicy pozostawały stabilne, ale rzepak potaniał śladem oleju palmowego

  W raporcie na temat zamiarów sadzenia (z 31-03-2020) USDA pokazał silny wzrost zasiewów kukurydzy i soi w porównaniu z ubiegłym rokiem. Amerykańscy farmerzy obniżą nieco, i tak już rekordowo mały, areał pszenicy.

 • 2020-04-01

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (22.03.2020)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 16 do 22 marca 2020 roku cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały wzrostową tendencję. Jedynie cena jęczmienia paszowego zmalała.
jedno z najważniejszych profili produkcyjnych na gospodarstwie rolnym