Biznes

 • 2023-05-09

  Energia pozyskiwana z biogazu

  Biogaz to gaz palny składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, otrzymywany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy.

 • 2023-05-09

  Energia pozyskiwana z wody i wiatru

  Energia wody, tj. potencjalna i kinetyczna jest określana przez wielkość energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach wodnych. Do energii odnawialnej zalicza się jedynie produkcję energii elektrycznej w elektrowniach na dopływie naturalnym (przepływowych).

 • 2023-05-04

  Energia słoneczna

  Energia słoneczna wykorzystywana w systemach biernego ogrzewania poprzez system zysków bezpośrednich przez okna, przybudowaną szklarnię i inne, chłodzenia i oświetlenia pomieszczeń nie jest uwzględniana w sprawozdawczości statystycznej.

 • 2023-05-02

  Krajowe bilanse energii ze źródeł odnawialnych

  Krajowe bilanse odnawialnych nośników energii obrazują kierunki zużycia poszczególnych nośników energii odnawialnej.

 • 2023-04-25

  PSE poleciły redukcję generacji źródeł OZE ze względów bilansowych

  23 kwietnia 2023 r. w systemie elektroenergetycznym występuje nadwyżka podaży energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania. Jej przyczyną jest wysoka produkcja energii przez źródła OZE w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię ze względu na dzień wolny od pracy. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły...

 • 2023-04-14

  URE przypomina o wymaganiach formalnych dotyczących wniosków ws. OZE

  Prezes URE przypomina o wymaganiach formalnych dotyczących wniosków o wydanie warunków przyłączenia dla instalacji odnawialnych źródeł energii.

 • 2023-02-09

  Zielona energia dla modernizacji gospodarstw rolnych

  Od 31 stycznia rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie modernizacji swych gospodarstw w ramach tzw. zielonej energii. Dzisiaj w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie na północnym Mazowszu informował o tym wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

 • 2023-01-30

  Energia wody i wiatru

  Energia wody (potencjalna i kinetyczna) jest określana przez wielkość energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wodnych. Do energii odnawialnej zalicza się jedynie produkcję energii elektrycznej w elektrowniach na dopływie naturalnym (przepływowych).

 • 2023-01-28

  Pozyskanie biogazu

  Biogaz to gaz palny składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy.

 • 2023-01-25

  Rusza nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi”

  Od 25 stycznia 2023 r. rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Energia dla wsi”. Ta nowa forma wsparcia została przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Całkowity budżet programu to aż 1 mld złotych.

 • 2023-01-25

  Energia geotermalna

  Energia geotermalna jest to ciepło otrzymywane z głębi ziemi w postaci gorącej wody lub pary wodnej.

 • 2023-01-24

  Ciepło otoczenia pozyskane przez pompy ciepła

  Zaliczane do energii ze źródeł odnawialnych ciepło otoczenia jest wychwytywane przez pompy ciepła z powietrza atmosferycznego - zewnętrznego, gruntu - geotermia płytka oraz wód gruntowych i powierzchniowych - rzeki, stawy, jeziora.

 • 2023-01-20

  Energia słoneczna

  Energia słoneczna wykorzystywana w systemach biernego ogrzewania poprzez system zysków bezpośrednich przez okna, przybudowaną szklarnię i inne, chłodzenia i oświetlenia pomieszczeń nie jest uwzględniana w sprawozdawczości statystycznej.