Finanse i prawo

 • 2024-02-08

  Odpowiedź na wniosek o przyspieszenie wypłaty za ekoschematy

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega potrzeby rolników związane z jak najszybszym otrzymaniem należnych środków z tytułu płatności bezpośrednich.

 • 2024-02-06

  Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze od 1 lutego

  Od 1 do 29 lutego br. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na nowym wzorze wniosku. W tym roku zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

 • 2024-02-02

  Termin wiosennego nawożenia azotem

  Termin stosowania nawozów zawierających w składzie azot jest ważnym czynnikiem decydującym zarówno o wysokiej efektywności wykorzystania składników nawozowych przez rośliny, jak również ograniczania nadmiaru składników odżywczych w środowisku, w tym w wodach.

 • 2024-01-31

  Prawo do zasiłku chorobowego dla rolniczek w ciąży

  Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że osoba ubezpieczona w KRUS ma prawo ubiegania się o zasiłek chorobowy od 30 do 180 dni choroby oraz w przedłużonym okresie, jednak wymaga to złożenia w placówce KRUS wniosku oraz druku N-14 wypełnionego przez lekarza prowadzącego i stawienia się na komisji lekarskiej. Dotyczy to również kobiet w ciąży. Jednocześnie kobiety w ciąży...

 • 2024-01-22

  Komisarz UE ds. rolnictwa w sprawie odstępstwa od norm GAEC 6, 7 i 8

  W odpowiedzi na pismo KRIR skierowane do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przekazał następujące wyjaśnienia w sprawie wprowadzenia odstępstwa od normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 6, 7 i 8 (GAEC 6, 7 i 8) w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

 • 2023-12-28

  Szacowanie szkód – informacje zawarte w aplikacji

  Zarówno protokół, jak i kalkulacja oszacowania szkód zawierają oddzielne dane dotyczące wysokości szkód w produkcji roślinnej, które mogą być niezbędne do ubiegania się o pomoc.

 • 2023-12-27

  Prowadzenie dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych

  Do czasu udostępnienia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu teleinformatycznego dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz leczenia zwierząt powinna być prowadzona przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność – na podstawie przepisów Unii Europejskiej. O terminie udostępnienia systemu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

 • 2023-12-11

  Wsparcie rolników – nowe decyzje Rady Ministrów

  Zgodnie z zapowiedziami minister rolnictwa i rozwoju wsi Anny Gembickiej Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje wspierające rolników.

 • 2023-12-08

  Spis stanu stada świń – drugi termin mija 31 grudnia

  Zgodnie z przepisami posiadacze świń muszą raz na sześć miesięcy przeprowadzić spis stada (nie później niż do końca czerwca i grudnia).

 • 2023-11-27

  MRiRW w sprawie obowiązku ugorowania 4% gruntów rolnych

  Obowiązek ugorowania 4% gruntów ornych jest elementem wymogów normy GAEC 8 w ramach warunkowości, która została określona w przepisach rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Zarówno norma GAEC 8, jak i warunkowość są obowiązkowe do wdrożenia dla krajów członkowskich. Natomiast do polskiego porządku prawnego norma GAEC 8 została wprowadzona w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki...

 • 2023-11-20

  Wniosek o zwiększenie limitu w ramach RHD

  Zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa żywności dotyczącymi RHD, maksymalny limit zbywania ww. produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego wynosi 2300 kg rocznie i ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do dostarczania tych produktów ww. zakładom, nie zaś do ich zbywania/sprzedaży konsumentom.

 • 2023-11-06

  Odszkodowania za zagryzione zwierzęta domowe

  Pomimo, iż wilk Canis lupus objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183) należy wyraźnie podkreślić, iż obowiązujące obecnie przepisy prawa przewidują możliwość podjęcia działań przeciwdziałających zagrożeniu powodowanemu...

 • 2023-11-06

  Co dalej z glifosatem - stanowisko MRiRW

  Polska podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie poparcia odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat.
.