BIEŻĄCE NOTOWANIA
Prognoza cen skupu bydła w grudniu br. i w marcu 2017 r.


Dodano: 14.11.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


W wyniku rosnącej produkcji wołowiny, zarówno na świecie, jak i w UE średnie unijne ceny zakupu bydła rzeźnego w pierwszej połowie 2016 r. wykazywały obniżkę. Od lipca br. ceny bydła powoli zwiększają się, jednak ich poziom jest mniejszy niż przed rokiem.

Prognoza cen skupu bydła w grudniu br. i w marcu 2017 r.

Jesteś w kategorii wiadomości:


Cena wołowiny
 
We wrześniu 2016 r. w UE cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wynosiła 363,14 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 0,4% wyższa niż w sierpniu, ale o 5% niższa niż przed rokiem. Cena bydła tej klasy w Polsce ukształtowała się na poziomie 313,93 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli o 14% mniejszym niż średnio w UE. Cena ta była także niższa o 6% niż we Francji oraz znacznie niż u większości głównych unijnych producentów wołowiny, tj.: w Wielkiej Brytanii o 27%, w Hiszpanii o 19%, we Włoszech o 17%, a także w Irlandii i Niemczech po 13%.
 
Na rynku krajowym ceny skupu bydła wykazują znaczne wahania, ale od kwietnia 2016 r. notowany jest ich wzrost. We wrześniu (według GUS) bydło ogółem z wykluczeniem cieląt, podobnie jak w sierpniu, skupowano po 6,07 zł/kg, a więc o 4% drożej niż przed rokiem. Cena młodego bydła zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu wyniosła 6,52 zł/kg i była o 6% wyższa niż rok wcześniej.
 
Przewidywany na rok 2016 wzrost unijnej produkcji wołowiny będzie równoważony większym jej eksportem. Zdaniem Agencji Rynku Rolnego, czynnikiem sprzyjającym wzrostowi eksportu jest większy popyt ze strony niektórych krajów azjatyckich oraz afrykańskich, m.in. Izraela, Wietnamu, Libii, Algierii, Wybrzeża Kości Słoniowej. Tak więc ocenia się, że ceny bydła w UE będą oscylowały wokół poziomu z 2015 r.
 
W Polsce, ze względu na 90% udział eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji, krajowe ceny żywca wołowego są w dużej mierze zależne od poziomu cen w UE oraz od kursu złotego. W tej sytuacji przewiduje się, że w grudniu 2016 r. ceny skupu bydła w Polsce mogą kształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego rok wcześniej. W marcu 2017 r., przy utrzymującym się popycie eksportowym i stabilnej krajowej produkcji, ceny skupu bydła mogą być o 7–16% wyższe od wyjątkowo niskich w analogicznym okresie 2016 r.
 
Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego uwzględniając sezonowe wahania podaży i popytu przewiduje, że w okresie objętym prognozą ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco:

a) bydło ogółem:
  • grudzień br. - 6,10-6,40 zł/kg,
  • marzec 2017r. – 5,90-6,30 zł/kg,
b) młode bydło rzeźne:
  • grudzień br. - 6,40-6,70 /kg,
  • marzec 2017r. - 6,20-6,30 zł/kg.
 

źródło: Gospodarz.pl/ARR foto: Gospodarz.pl/DK

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: bydło rynek wołowiny ceny skupu żywca wołowego Polska żywiec wołowy wołowina ceny żywca wołowego skup żywca mięso wołowe Unia Europejska ceny bydła ceny wołowiny
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl