BIEŻĄCE NOTOWANIA
D. Zawadzka: W najbliższych miesiącach ceny trzody będą zwiększać się, a rentowności chowu ulegnie poprawie


Dodano: 29.07.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Na rynku wieprzowiny zmieniają się dotychczasowe trendy. efektem spadku produkcji nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii jest zwyżka cen.

D. Zawadzka: W najbliższych miesiącach ceny trzody będą zwiększać się, a rentowności chowu ulegnie poprawie

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny wieprzowiny


Według danych niemieckiego urzędu statystycznego, w I kwartale 2016 r. uboje trzody w Niemczech zmalały o 3% do 34 tys. ton. Obniżka produkcji ujawnia się w postaci zwyżki cen. Co prawda jeszcze w maju ceny trzody wyrażone w euro były mniejsze od zeszłorocznych, ale w czerwcu w odniesieniu do czerwca 2015 r. były już znacząco większe.
 
Jak wskazuje Danuta Zawadzka z IERiGŻ, w maju cena trzody klasy E w UE-28 wyniosła 136,85, a w Polsce 136,86 EUR/100 kg wagi poubojowej. Ceny te były mniejsze niż w maju 2015 r. odpowiednio o 3,6%% i 2%. W czerwcu, cena w UE-28 była wyższa niż w maju b.r. o 11% i o 3,5% niż w czerwcu 2015 r. Cena polskiej trzody wyrażona w euro była w czerwcu o 10% większa niż w maju 2016 r. i o 4,3% niż w czerwcu 2016 r. W wyniku deprecjacji złotego względem euro, zwyżka cen wyrażonych w złotych była większa. Cena skupu trzody wyniosła w maju 4,50 zł/kg i już wtedy była o 6,4% wyższa niż rok wcześniej.
 
Na podstawie danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej można wnioskować, że w czerwcu osiągnęła ona 4,95 zł/kg, a więc w stosunku do ceny sprzed roku była większa o 12%. Były to pierwsze miesiące wzrostu cen w ujęciu roku po ponad dwuletniej tendencji spadkowej, która doprowadziła do zmniejszenia pogłowia w Polsce i w wielu krajach Unii Europejskiej.
 
W Polsce w marcu 2016 roku w porównaniu do marca 2015 roku spadek pogłowia wyniósł 11,5%, a macior prośnych o 16,6%. Jak podkreśla Zawadzka, duża skala redukcji macior prośnych prowadzi do wniosku, że w czerwcu musiało być też dużo mniej prosiąt niż rok wcześniej, a także macior prośnych.
 
W związku z tym, w najbliższych kilkunastu miesiącach ceny trzody będą zwiększać się w ujęciu roku i sukcesywnie wpływały na poprawę rentowności chowu. Ich dotychczasowa zwyżka wprawdzie już rozszerzyła relacje opłacalności, ale o rzeczywistej poprawie warunków chowu można będzie jednak mówić dopiero po tegorocznych żniwach.

źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny 7/8(305/306) foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: trzoda ceny trzody chlewnej ceny skupu trzody wieprzowina maciory pogłowie macior prośnych trzoda chlewna ceny wieprzowiny pogłowie trzody chlewnej
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl