BIEŻĄCE NOTOWANIA
Analiza i przyczyny spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce


Dodano: 21.10.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


W czerwcu 2016 r. pogłowie trzody wyniosło 10 239 tys. sztuk i było o 12%, a więc to o 1 400,4 tys. sztuk mniejsze niż w czerwcu 2015 r. Pogłowie prosiąt zmalało o 11,%, warchlaków o 9,4%, trzody na chów o wadze 50 kg i więcej o 15,9%, w tym loch prośnych 14,5%. Pogłowie trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej zmniejszyło się w tym okresie o 13,4%. Jest to dalszy bardzo głęboki spadek, zwłaszcza w stosunku do loch prośnych.

Analiza i przyczyny spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce

Jesteś w kategorii wiadomości:


Pogłowie trzody chlewnej

W sektorze prywatnym średnia roczna obniżka pogłowia była taka sama jak pogłowia krajowego, ale jednocześnie mocno zróżnicowana w sektorach składowych. W gospodarstwach indywidualnych, zniżka była wyższa od przeciętnej i wyniósł 14,6%. W wyniku czego, udział tego pogłowia w pogłowiu krajowym zmniejszył się z 79% w czerwcu 2015 r. do 77%. W stosunku do stanu sprzed roku, pogłowie prosiąt w gospodarstwach indywidualnych zmalało o 13,7%, warchlaków o 12,3%, a trzody na chów o wadze 50 kg i więcej o 17,9%, w tym loch prośnych 15,9%.
 
Jak wskazuje Danuta Zawadzka z IERiGŻ, pogłowie trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej obniżyło się o 15,9%. W każdym przypadku zmiany te były znacznie większe niż przeciętne w Polsce, co wskazuje na trudniejszą od średniej sytuację w obrębie osiągania rentowności chowu, co zapewne wynika ze szczególnie dużego rozdrobnienia chowu w tym sektorze.
 
Wśród gospodarstw indywidualnych przeważają gospodarstwa bardzo małe, których przychód nie pokrywał ponoszonych kosztów. W spółdzielniach produkcji rolniczej, spadek pogłowia był również głębszy niż średni w Polsce i wyniósł 17,5%. Ich udział utrzymał się w granicy 1,5%.
 
W pozostałych gospodarstwach prywatnych pogłowie trzody zmniejszyło się o niecały 1%. Spadek pogłowia dotyczył niemal wszystkich grup wiekowych, poza warchlakami.
 
Pogłowie prosiąt obniżyło się o 3%, trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej o 2%. Pogłowie trzody na chów obniżyło się o 5%, w tym loch prośnych o 7%. Pogłowie warchlaków wzrosło natomiast o prawie 5%. Było to prawdopodobnie echem grudniowego zwiększenia się pogłowia macior prośnych i prosiąt, a częściowo również przywozu warchlaków.
 
Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, zniżka pogłowia w tym sektorze, a zwłaszcza pogłowia macior prośnych i prosiąt nastąpiła po raz pierwszy od wielu lat. Świadczyć on może o tym, że sektor ten został też dotknięty spadkiem rentowności chowu, a być może także obawami związanymi z rozszerzaniem się choroby ASF.

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
Na skutek mniejszej stopy obniżki pogłowia udział tego sektora w ogólnym pogłowiu zwiększył się z 19,1% w czerwcu 2015 r. do 21,5% w czerwcu 2016 r. W gospodarstwach sektora publicznego pogłowie trzody obniżyło się o 27,9%, a jego udział w pogłowiu krajowym zmalał do zaledwie 0,4%.
 
Spadek pogłowia trzody dotyczył wszystkich województw, ale w pięciu spadek pogłowia był większy od przeciętnego. Były to województwa: kujawsko-pomorskie o 13,9%, podlaskie o 14,9%, opolskie o 15,2%, wielkopolskie o 15,4% oraz warmińsko-mazurskie o 18,7%. W woj. podlaskim obniżka pogłowia związana była prawdopodobnie nie tylko z pogorszeniem rentowności chowu, ale także z chorobą ASF.
 
Jest to bowiem województwo najbardziej dotknięte tym problemem, gdyż na jego terytorium znajduje się najwięcej ognisk choroby, a prawie całe województwo zaliczone zostało do jednej z trzech stref, tj. zagrożenia, obszaru objętego ograniczeniami lub do obszaru ochronnego. Dlatego większy od średniego spadek pogłowia w tym województwie nie budzi zdziwienia.
 
Niepokoić musi natomiast stosunkowo wysoka stopa zniżki pogłowia w woj. wielkopolskim, stanowiącym „trzodowe zagłębie” Polski. W ocenie Danuty Zawadzkiej, przyczyną tego mogła być jeszcze niższa opłacalność chowu niż w innych częściach Polski, gdyż z uwagi na wysoką podaż, ceny w tym rejonie były mniejsze niż średnio w kraju o ok. 2%. Relatywnie spory spadek pogłowia w woj. wielkopolskim spowodował, że udział tego województwa w krajowym pogłowiu trzody zmniejszył się z 36,2% w czerwcu 2015 r. do 34,8%.

Ceny wieprzowiny

Od maja 2016 r. ceny trzody w Polsce są większe niż rok wcześniej. Początkowo stopa ich zwyżki wynosiła kilka procent, ale w lipcu i w sierpniu zwiększyła się do 20%. We wrześniu cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 5,40 zł/kg i była o 17% wyższa niż rok wcześniej.
 
Wzrost cen poprawia opłacalność chowu. We wrześniu stosunek cen trzoda:żyto wynosiła 1:9,3, a trzoda:jęczmień 1:10,8. Są to bardzo korzystne relacje, które powinny prowadzić do obniżenia stopy spadku pogłowia w grudniu 2016 r. i w czerwcu 2017 r, tym bardziej, że zwyżkowy trend cen trzody potrwa co najmniej do połowy 2017 r. Jedyną przeszkodą w tym zakresie może być wzmożony rozwój choroby ASF.

źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny nr 10(308), foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: trzoda ceny trzody chlewnej ceny skupu trzody wieprzowina maciory pogłowie macior prośnych trzoda chlewna ceny wieprzowiny pogłowie trzody chlewnej prosięta świnie pogłowie świń
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl