Finanse i prawo

 • 2019-02-19

  Zmiany zasad szacowania strat

  Proponowane zmiany w wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, osunięcie się ziemi lub lawinę były omawiane na spotkaniu...

 • 2019-02-19

  Kierował ciągnikiem rolniczym z przyczepą pomimo sądowego zakazu, aktualnych badań technicznych pojazdu i OC

  Policjanci ruchu drogowego ze Złotoryi zatrzymali kierowcę ciągnika rolniczego, który ruszył w drogę pomimo zakazu kierowania pojazdami. Traktor nie posiadał ważnych badań technicznych i zawartej polisy OC a podczepiona do maszyny przyczepa nie była dopuszczona do ruchu. 30-latkowi grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat oraz wysoka kara finansowa.

 • 2019-02-15

  Urząd skarbowy wypełni deklaracje za podatników

  15 lutego startuje usługa Twój e-PIT, w obrębie której urząd skarbowy wypełni deklaracje PIT-37 i PIT-38 zamiast podatników. Może skorzystać z niej nawet 20 mln osób. W tym celu należy się zalogować w systemie i sprawdzić, czy dane w automatycznie wygenerowanym formularzu są poprawne. Jeżeli nie, można je zmienić, uzupełniając deklarację m.in. o ulgi i odliczenia....

 • 2019-02-15

  Rolniczy handel detaliczny a wartość odżywcza

  W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku nowej regulacji prawnej dzięki, której podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców, Główny Inspektor Sanitarny poinformował o braku konieczności podawania informacji o wartości odżywczej przez te podmioty.

 • 2019-02-14

  Zawieszenie eksportu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego do Królestwa Arabii Saudyjskiej

  Służby weterynaryjne Królestwa Arabii Saudyjskiej wprowadziły czasowy zakaz importu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego z Polski.

 • 2019-02-14

  BREXIT i co dalej?

  Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej Zjednoczone Królestwo), złożyło 29 marca 2017 roku notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, zgodnie z Artykułem 50 Traktatu o Unii Europejskiej (tzw. BREXIT).

 • 2019-02-13

  Większe finansowanie obszarów wiejskich

  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

 • 2019-02-13

  Rekordowe tempo wysyłki PIT

  Dwa tygodnie przed terminem ZUS zakończył wysyłkę ponad 9,6 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich osób, które w 2018 roku pobierały świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

 • 2019-02-11

  Przełomowa decyzja Rady UE w sprawie rewizji dyrektywy gazowej

  Ambasadorowie Państw Członkowskich UE przyjęli 8 lutego 2019 r. mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim nowelizacji dyrektywy gazowej, mającej na celu podporządkowanie prawu UE gazociągów łączących państwa UE z państwami trzecimi.

 • 2019-02-08

  Zmiany w badaniach statystycznych dotyczących melioracji

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 149) weszło w życie 2 lutego 2019 r.

 • 2019-02-08

  Udaremniony nielegalny obrót paliwem na Mazowszu

  Ponad 30 tys. litrów cieczy ropopochodnej o szacunkowej wartości 140 tys. zł zatrzymali w styczniu funkcjonariusze mazowieckiej KAS.

 • 2019-02-08

  Już można się ubiegać o kredyty prewferencyjne

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych