Produkcja zwierzęca

 • 2019-09-17

  Pogłowie bydła w Polsce

  Jak wynika ze wstępnych danych, pogłowie bydła w czerwcu 2019 r. liczyło 6 296,7 tys. sztuk i było większe o 1,5% w odniesieniu do czerwca minionego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, cieląt i bydła dorosłego o 1,4%.

 • 2019-09-16

  Wzrost produkcji jaj kurzych

  Produkcja jaj kurzych w 2018 r. konsumpcyjnych i wylęgowych – w sumie wyniosła 11814,3 mln sztuk i była większa od uzyskanej w 2017 r. o 816,1 mln sztuk - 7,4%.

 • 2019-09-15

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-lipiec 2019 r. wyniosły 114, tys. t i były o 1,5% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-09-14

  Wzrost cen jagniąt

  W I kwartale 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 528 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 538 EUR.

 • 2019-09-13

  Komunikat w sprawie stada tzw. wolnych krów z Deszczna

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie aktualnego stanu sprawy stada tzw. wolnych krów z Deszczna.

 • 2019-09-13

  Większa produkcja wełny owczej niepranej

  Produkcja wełny owczej niepranej w 2018 r. wyniosła 902 tony i w porównaniu z 2017 r. wzrosła o 50,3 ton, a więc to więcej o 5,4%.

 • 2019-09-12

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (1.09.2019)

  W dniach od 25 sierpnia do 1 września 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen ćwierćtuszy wołowych, półtuszy wieprzowych, indyków, a także tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2019-09-12

  Produkcja żywca rzeźnego

  W 2018 r. wytworzono 7111,5 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, a więc o 254,2 tys. ton - 3,7% więcej niż w 2017 r.

 • 2019-09-11

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (1.09.2019)

  W dniach od 26 sierpnia do 1 września 2019 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wieprzowego, wołowego i kurcząt brojlerów. Na niezmiennym poziomie pozostały ceny żywca indyczego.

 • 2019-09-11

  Krajowa produkcja mleka

  W 2018 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 13767,8 mln litrów i była większa od otrzymanej w 2017 r. o 463,2 mln litrów, czyli o 3,5%.

 • 2019-09-10

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (25.08.2019)

  W dniach od 19 do 25 sierpnia 2019 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen ćwierćtuszy wołowych, ale za to wzrost cen półtuszy wieprzowych, indyków, a także tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2019-09-10

  Rynek mięsa w Polsce (25.08.2019)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.