BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny drobiu w Polsce (11.09.2016)


Dodano: 19.09.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 5 do 11 września 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost cen kaczek typu brojler, indorów, indyczek, a także gęsi tuczonych.

Ceny drobiu w Polsce (11.09.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny drobiu w Polsce 

Towar

 

Polskacena w zł/tZmiana ceny [%]

kurczęta typu brojler

3450,3

-1,4

indory

5011,0

0,9

indyczki

4666,7

0,5

kaczki typu brojler

4752,0

4,9

gęsi tuczone

7472,9

0,1

kury mięsne ze stad reprodukcyjnych

2079,1

-2,2

 

W analizowanym czasie podrożały kaczki typu brojler o 4,9% do 4752,0 zł/t, indory o 0,9% do 5011,0 zł/t, indyczki o 0,5% do 4666,7 zł/t oraz gęsi tuczone, których cena wzrosła o 0,1% do 7472,9 zł/t.

 

Z kolei wśród pozostałego drobiu największa zniżka dotknęła kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych o – 2,2% do 2079,1 zł/t, a także kurcząt typu brojler - o 1,4% do poziomu 3450,3 zł/t.


Jak wynika z danych resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.), w dniach 5 do 11 września 2016 roku na krajowym rynku produktów drobiowych, można było odnotować wzrost podudzia z indyka 9,3% do 3702 zł/t, przy czym najwięcej płacono za nie w makroregionie północnym - 4220 zł/t, a najmniej w centralnym – 3458 zł/t.

 

Więcej o 3,3% kosztowały też tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami, które wyceniono na 5364 zł/t. Przy czym najwyższe ceny tego towaru uzyskiwano w makroregionie południowo-wschodnim – 5837 zł/t, a najniższe - w zachodnim - 5265 zł/t.

 

W omawianym czasie podrożały również filety z piersi indyka - o 0,9% do 16486 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 16771 zł/t, a najmniej w centralnym – 16351 zł/t.

 

W analizowanym okresie zwyżkę odnotowano też względem skrzydeł z indyka o 0,7% do 4076 zł/t. Najwyższe ceny obowiązywały w makroregionie zachodnim – 4414 zł/t, a najmniejsze - 3812 zł/t – centralnym.
 

Ponadto cena za filet z piersi kurczaka wzrosła o 0,6% do 13846 zł/t. Przy czym najwyższe ceny tego towaru uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 14751 zł/t, a najniższe w południowo-wschodnim – 12618 zł/t.

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--

W dniach od 5 do 11 września br. doszło do spadków cen tuszek indyków patroszonych 73% o 5,3% do 7820 zł/t, przy czym najwięcej za omawiane tuszki płacono w makroregionie północnym - 11164 zł/t, a najmniej w centralnym – 7501 zł/t.

 

Ponadto obniżkom uległy również ceny uda z kurczaka o 5,2% do 5465 zł/t, podudzia z kurczaka o 4,4% do 5662 zł/t, wątroby z kurczaka o 3,5% do 2483 zł/t, nogi z kurczaka o 2,2% do 5658 zł/t, wątroby z indyka o 2,1% do 4198 zł/t, udźce z indyka o 1,6% do 7043 zł/t, a także ćwiartki z kurczaka o 1,1% do 3665 zł/t oraz skrzydła z kurczaka 0,8% do 5361 zł/t.

Ceny produktów drobiowych

Towar

Polska

Makroregiony

północny

centralny

południowo-wschodni

zachodni

cena w zł/t

zmiana ceny [%]

cena w zł/t

cena w zł/t

cena w zł/t

cena w zł/t

tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj 

5991

-0,3

6162

5367

-

7080

tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami

5364

3,3

5312

5341

5837

5265

tuszki indyków patroszonych 73%

7820

-5,3

11164

7501

-

8273

ćwiartki z kurczaka

3665

-1,1

3674

3620

3561

3734

skrzydła z kurczaka

5361

-0,8

5849

4971

5046

5871

filety z piersi kurczaka

13846

0,6

13206

13456

12618

14751

nogi z kurczaka

5658

-2,2

5182

5330

9506

5192

podudzia z kurczaka

5662

-4,4

5074

5781

5920

5717

uda z kurczaka

5465

-5,2

5026

5605

6348

5452

filety z piersi indyka

16486

0,9

16495

16351

-

16771

skrzydła z indyka

4076

0,7

4040

3812

-

4414

udźce z indyka

7043

-1,6

6882

6728

-

7666

podudzia z indyka

3702

9,3

4220

3458

-

3494

wątroby z kurczaka

2483

-3,5

2471

2330

-

2399

wątroby z indyka

4198

-2,1

3856

4240

-

4561


źródło: Gospodarz.pl/MRiRW foto: Gospodarz.pl


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl