BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (27.11.2016)


Dodano: 06.12.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 20 do 27 listopada 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost cen gęsi tuczonych i kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych.

Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (27.11.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny drobiu w Polsce

Towar

Polska

cena w zł/t

Zmiana ceny [%]

kurczęta typu brojler

3097,9

-1,0

indory

5013,0

-0,2

indyczki

4675,2

-0,2

kaczki typu brojler

4445,9

-0,3

gęsi tuczone

8553,1

7,4

kury mięsne ze stad reprodukcyjnych

2082,3

9,1


W analizowanym czasie największa zwyżka dotknęła kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych o 9,1% do 2082,3 zł/t. Z kolei w mniejszym stopniu odnotowano wzrost cen gęsi tuczonych o 7,4% do 8553,1 zł/t.
 
W tym okresie najwięcej potaniały kurcząt typu brojler o 1% do 3097,9 zł/t , a także cena kaczek typu brojler o 0,3% do 4445,9 zł/t, indyczek o 0,2% do 4675,2 zł/t oraz indorów o 0,2% do 5013 zł/t.

Jak wynika z danych resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.), w dniach od 20 do 27 listopada 2016 roku na krajowym rynku produktów drobiowych, uda z kurczaka zdrożały o 8,3% do 5556 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie południowo-wschodnim – 6740 zł/t, a najmniej w północnym – 4652 zł/t.
 
W analizowanym okresie zwyżkę odnotowano też względem tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj o 4% do 5587 zł/t. Najwyższe ceny tego produktu obowiązywały w makroregionie zachodnim – 6658 zł/t, a najmniejsze w centralnym - 5206 zł/t.
 
Więcej w tym czasie płacono za tuszki indyków patroszonych 73%, bo o 1,8% do 8682 zł/t. Najdrożej było w makroregionie północnym – 9636 zł/t, a najtaniej w zachodnim – 8618 zł/t.
 
0,6% zwyżkę odnotowano w przypadku skrzydeł z kurczaka, za które uzyskiwano 4909 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie północnym – 6056 zł/t, a najtańsze w centralnym – 4434 zł/t.
 
Podrożały również nogi z kurczaka o 1,5% do 5944/t, gdzie najdrożej było w makroregionie południowo-wschodnim – 9115 zł/t, a najtaniej w północnym – 4628 zł/t.
 
Z kolei o 2,9% wzrosła cena skrzydła z indyka do 4267 zł/t. Przy czym najwyższe ceny tego towaru uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 4440 zł/t, a najniższe - w centralnym – 4067 zł/t.
 
O 5,2% do 4556 zł/t zwiększyły się ceny podudzia z indyka. Najwięcej za nie płacono w makroregionie północnym – 5174 zł/t, a najmniej w centralnym – 4074 zł/t.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
W dniach od 20 do 27 listopada br. doszło do spadków cen tuszek kurcząt patroszonych 65% z szyjami o 6,4% do 4366 zł/t, za które najwięcej płacono w makroregionie północnym - 4553 zł/t, a najmniej w centralnym – 4293 zł/t.

Ponadto, zniżkom uległy również ceny ćwiartek z kurczaka o 1% do 3471 zł/t, filetów z piersi kurczaka o 1,9% do 12336 zł/t, podudzia z kurczaka o 1,3% do 5220 zł/t, udźca z indyka o 0,1% do 8467 zł/t, wątroby z kurczaka o 2,5% do 2451 zł/t oraz wątroby z indyka o 3,5% do 4031 zł/t.

Ceny produktów drobiowych

Towar

Polska

Makroregiony

północny

centralny

południowo-wschodni

zachodni

cena w zł/t

zmiana ceny [%]

cena w zł/t

cena w zł/t

cena w zł/t

cena w zł/t

tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj

5587

4,0

5339

5206

 

 

6658

tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami

4366

-6,4

4553

4293

4473

4540

tuszki indyków patroszonych 73%

8682

1,8

9636

8640

 

 

8618

ćwiartki z kurczaka

3471

-1,0

3424

3453

3156

3597

skrzydła z kurczaka

4909

0,6

6056

4434

4963

5460

filety z piersi kurczaka

12336

-1,9

11911

11642

11489

13631

nogi z kurczaka

5944

1,5

4628

5826

9115

5713

podudzia z kurczaka

5220

-1,3

4564

5191

6064

5422

uda z kurczaka

5556

8,3

4652

5897

6740

5531

filety z piersi indyka

16551

0,0

17080

15792

 

 

16679

skrzydła z indyka

4267

2,9

4279

4067

 

 

4440

udźce z indyka

8467

-0,1

8472

7984

 

 

8880

podudzia z indyka

4556

5,2

5174

4074

 

 

4398

wątroby z kurczaka

2451

-2,5

2640

2302

3885

2381

wątroby z indyka

4031

-3,5

3541

4064

 

 

4735


źródło: Gospodarz.pl/MRIRW, foto: Gospodarz.pl


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl