BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (6.11.2016)


Dodano: 13.11.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 30 października do 6 listopada 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost cen gęsi tuczonych oraz indyczek.

Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (6.11.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny drobiu w Polsce

Towar
Polska
cena w zł/t
Zmiana ceny [%]
kurczęta typu brojler
3153,5
-0,2
indory
4999,9
-0,4
indyczki
4695,8
0,3
kaczki typu brojler
4566,6
-0,4
gęsi tuczone
7489,1
0,6
 
W analizowanym czasie największa zwyżka dotknęła gęsi tuczonych o 0,6% do 7489,1 zł/t. W mniejszym stopniu odnotowano wzrost cen indyczek o 0,3% do 4695,8 zł/t.
 
W tym okresie potaniały kaczki tupu brojler o 0,4% do 4566,6 zł/t, indory o 0,4% do 4999,9 zł/t oraz kurczęta typu brojler o 0,2% do 3153,5 zł/t.

Jak wynika z danych resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.), w dniach od 30 października do 6 listopada 2016 roku na krajowym rynku produktów drobiowych, podrożały tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj - o 7,2% do 4942 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 6724 zł/t, a najmniej w centralnym – 5259 zł/t.
 
O 4,2% do 4326 zł/t zwiększyły się ceny wątroby z indyka. Najwięcej za nie płacono w makroregionie zachodnim – 4769 zł/t, a najmniej w północnym – 4116 zł/t.
 
W analizowanym okresie zwyżkę odnotowano też względem tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami o 3,2% do 4874 zł/t. Najwyższe ceny tego produktu obowiązywały w makroregionie południowo-wschodnim – 4920 zł/t, a najmniejsze w centralnym - 4812 zł/t.
 
2,7% zwyżkę odnotowano w przypadku udźca z indyka, za które uzyskiwano 8437 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie północnym – 8814 zł/t, a najtańsze w centralnym – 7590 zł/t.
 
Z kolei o 1,9% wzrosła cena ćwiartki z kurczaka do 3573 zł/t. Przy czym najwyższe ceny tego towaru uzyskiwano w makroregionie centralnym – 3668 zł/t, a najniższe - w południowo-wschodnim – 3377 zł/t.
 
Więcej w tym czasie płacono za filety z piersi indyka, bo o 0,1% do 16369 zł/t. Najdrożej było w makroregionie centralnym – 16518 zł/t, a najtaniej w północnym – 16319 zł/t.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
W dniach od 30 października do 6 listopada br. doszło do spadków cen nóg z kurczaka o 7,7% do 5168 zł/t, za którą najwięcej płacono w makroregionie południowo-wschodnim - 8348 zł/t, a najmniej w północnym – 4727 zł/t.

Ponadto zniżkom uległy również ceny tuszek indyków patroszonych 73% o 1,5% do 7813 zł/t, skrzydeł z kurczaka o 0,6% do 4919 zł/t, filetów z piersi kurczaka o 0,5% do 12477 zł/t, podudzia z kurczaka o 39% do 5356 zł/t, uda z kurczaka o 1,8% do 5469 zł/t, skrzydła z indyka o 3,7% do 4287 zł/t oraz podudzia z indyka o 1% do 4158 zł/t.
 
Ceny produktów drobiowych
Towar
Polska
Makroregiony
północny
centralny
południowo-wschodni
zachodni
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj
4942
7,2
5581
5259
 
 
6724
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami
4874
3,2
4812
4870
4920
4856
tuszki indyków patroszonych 73%
7813
-1,5
10412
7650
 
 
8145
ćwiartki z kurczaka
3573
1,9
3479
3668
3377
3594
skrzydła z kurczaka
4919
-0,6
5865
4502
4699
5387
filety z piersi kurczaka
12477
-0,5
11734
12417
10998
13477
nogi z kurczaka
5168
-7,7
4727
5192
8348
5083
podudzia z kurczaka
5356
-3,9
4680
5346
6198
5586
uda z kurczaka
5469
-1,8
4805
5616
6330
5587
filety z piersi indyka
16369
0,1
16319
16386
 
 
16518
skrzydła z indyka
4287
-3,7
4558
3999
 
 
4432
udźce z indyka
8437
2,7
8814
7590
 
 
8601
podudzia z indyka
4158
-1,0
4346
4033
 
 
4311
wątroby z kurczaka
2557
0,0
2487
2399
4156
2333
wątroby z indyka
4326
4,2
4116
4281
 
 
4769


źródło: Gospodarz.pl/MRIRW, foto: Gospodarz.pl


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl