BIEŻĄCE NOTOWANIA
W okresie wakacji ceny kurcząt brojlerów wzrosły o 4,5%


Dodano: 09.09.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Według danych MRiRW od końca czerwca ceny kurcząt brojlerów systematycznie wzrastają. W okresie od ostatniego tygodnia czerwca (27.06-3.07) do czwartego tygodnia sierpnia (22-28.08) ceny żywca w monitorowanych zakładach zwiększyły się o 0,15 PLN/kg do 3,56 PLN/kg. Był to zatem 4,5% wzrost w okresie 2 miesięcy.

W okresie wakacji ceny kurcząt brojlerów wzrosły o 4,5%

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny kurcząt brojlerów

Jak zauważają analitycy BGŻ BNP Paribas, pomimo zwyżek w dalszym ciągu nie udało się osiągnąć poziomu cen z poprzedniego roku. Ceny kurcząt brojlerów w czwartym tygodniu sierpnia były niższe o 10,3% od średniej uzyskiwanej w analogicznym tygodniu w latach 2011-2015. Warto podkreślić, że zazwyczaj o tej porze roku następuje zwyżka cen, a w poprzednim roku był większy (o 1,5 pkt. proc.) niż w bieżącym.

Obserwowany mniejszy wzrost cen w 2016 r. w istotnym stopniu związany jest ze zwiększoną podażą żywca na rynku. Z informacji GUS dotyczących wylęgów wynika, że ich liczba w pierwszym półroczu wykazywała tendencje wzrostowe. Natomiast w lipcu nastąpiło zatrzymanie tego trendu, a liczba wylęgów zmniejszyła się o 5,7% w relacji do ich poziomu z czerwca i wyniosła 85,7 mln szt. Aby dokonać dokładnej oceny sytuacji na rynku drobiu należy analizować liczbę wstawień. Biorąc pod uwagę, wymianę handlową pisklętami jednodniowymi okazuje się, że w lipcu br. wstawiono do kurników ok. 81,9 mln szt. kurcząt brojlerów, co tym samym oznacza 3% spadek m/m. Co więcej był to drugi najniższy poziom wstawień w tym roku. Mniejszy wolumen odnotowano jedynie w styczniu br. Wydaje się, że spadek ten ma charakter sezonowy i, jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej, w 2016 r. Polska nadal będzie zwiększać produkcję drobiu, pozostając przy tym liderem eksportu tego rodzaju mięsa w UE.

Zwyżka produkcji w Polsce stymuluje producentów do większej aktywności w zakresie poszukiwania alternatywnych rynków zbytu. Jak wskazuje, MRiRW w pierwszym półroczu br. wyeksportowano 467,7 tys. t mięsa i podrobów drobiowych (CN 0207), czyli więcej o ponad 15,6% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Taki wolumen sprzedaży stanowi 55,7% jego poziomu z całego 2015 r. i 65,5% z roku 2014. Wartość eksportu w omawianym okresie wyniosła 3,59 mld PLN i była o 12,4% większa niż w zeszłym roku. Tradycyjnie głównymi odbiorcami polskiego mięsa drobiowego są Niemcy, którzy w pierwszym półroczu br. zaimportowali 74,0 tys. t, czyli aż o 17,7% więcej niż w odpowiednim okresie 2015 r. Ponadto w analizowanym czasie eksport tego rodzaju mięsa do Wielkiej Brytanii, będącej drugim co do wielkości importerem mięsa drobiowego z Polski, zwyżkował o 26,4% do poziomu 45,5 tys. t.. Istotny jest fakt, że widoczne jest znaczne ożywienie wymiany handlowej z Węgrami, gdzie wyeksportowaliśmy o 39,9% więcej mięsa drobiowego niż rok wcześniej, a łączny wolumen eksportu wyniósł 10,7 tys. t. Jednak niepokojące wydaje się znaczne obniżenie poziomu wysyłek do Czech o 8,0% do 31,2 tys. t. 


źródło: Gospodarz.pl/BGŻ BNP Paribas, foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: drób kurczęta brojlery ceny kurcząt brojlerów rynek drobiu produkcja drobiu pisklęta eksport drobiu eksport podrobów drobiowych podroby drobiowe mięso mięso drobiowe
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl