BIEŻĄCE NOTOWANIA
Masło drożeje od maja


Dodano: 12.08.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Po niemal półrocznej spadkowej tendencji cen masła, maj 2016 r. przyniósł zwyżki, a ciąg dalszy wzrostowej tendencji obserwowano także w czerwcu i w lipcu.

Masło drożeje od maja

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny masła

Dnia 31 lipca 2016 roku średnia ważona cena masła w unii Europejskiej wynosiła 3,09 EUR/kg i była o 4,08% wyższa niż przed miesiącem. W lipcu unijne ceny masła znajdowały się już powyżej poziomu z porównywalnego okresu 2015 roku, na koniec miesiąca różnica ta wynosiła 5,12%. W analizowanym czasie zdecydowanie niższe niż średnio w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego (za Niemcami, Francją i Irlandią). W dniu 31 lipca bieżącego roku jego ceny wzrosły do poziomu 2,99 EUR/kg, a więc były wyższe o 10,3% niż miesiąc wcześniej (w ujęciu PLN odnotowano 8,6% zwyżkę w skali miesięcznej do 13,04 PLN/kg). Stawki te były większe o 21,4% od ceny interwencyjnej ale o 3,13% niższe od średniej ważonej dla całej UE.

Tłuszcz mleczny z Polski jest zatem bardzo konkurencyjny. W Niemczech czyli na rynku głównego odbiorcy masła z Polski, ceny masła na koniec czerwca utrzymywały się na poziomie znacznie wyższym niż w Polsce. Na rynku największego unijnego producenta ceny masła w dniu 31 lipca 2016 r. dały poziom 3,33 EUR/kg, czyli były wyższe o 5,56% niż przed miesiącem oraz o niespełna 19% niż przed rokiem. W przypadku Holandii, zaobserwowano niemal równie dynamiczną zwyżkę w skali miesięcznej. Tu dnia 31 lipca 2016 r. średnia cena masła wynosiła 3,30 EUR/kg i była na pułapie wyższym o 5,43% niż w czerwcu i 23% niż w stosunku do roku ubiegłego.

 

FAMMU/FAPA podkreśla,że zwyżki cen masła w UE nastąpiły znacznie szybciej, niż się spodziewano. Są one skutkiem chłodnej, deszczowej wiosny w Europie i coraz niższych cen mleka, które zniechęcają do zwiększania produkcji. W konsekwencji braku surowca ceny masła w UE zwyżkują.

 

Aktualnie przeciętna cena tony masła z Unii wciąż jest na znacznie niższym o 32,3% poziomie niż w USA (u jednego z największych konkurentów Wspólnoty) . Ma to związek m.in. z silnym kursem dolara w odniesieniu do euro. Zdecydowanie na niższym niż średnio w UE poziomie utrzymują się natomiast ceny masła eksportowanego z państw Oceanii (Nowej Zelandii i Australii), w przeliczeniu 2,55 EUR/kg.

Jak podają najnowsze dane KE, pomimo obserwowanych od drugiego kwartału 2015 roku spadających cen masła, produkcja mlecznego tłuszczu w UE w ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku była na poziomie o 11,5% wyższym od tego z porównywalnego okresu 2015 roku. W Polsce w okresie tym odnotowano ponad 18% wzrost, co dało wynik 90,6 tys. ton. Jeszcze dynamiczniej rozwija się eksport masła poza UE, gdzie po pięciu miesiącach 2016 roku notowany jest aż 36% wzrost. 


źródło: Gospodarz.pl/komentarz własny AB FAMMU/FAPA na podstawie danych MR, AMI ZMB, DairyCo, obliczenia własne, foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: masło tłuszcz mleczny ceny masła Unia Europejska przetwory mleczne produkcja masła rynek masła
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl