BIEŻĄCE NOTOWANIA
Prognoza cen skupu drobiu do grudnia 2016 r.


Dodano: 25.07.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


W okresie styczeń–czerwiec 2016 r. na rynku krajowym ceny skupu kurcząt brojlerów, pomimo zwyżki, pozostawały na poziomie mniejszym niż przed rokiem. Niski poziom cen był warunkowany dynamicznym wzrostem krajowej produkcji przy wolniejszym tempie zwiększenia się spożycia - podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognoza cen skupu drobiu do grudnia 2016 r.

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny drobiu w Polsce

Jak wynika z danych z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w czerwcu 2016 r. kurczęta brojlery nabywano po 3,43 zł/kg, czyli o 4,5% taniej niż przed rokiem. Ceny skupu indyków w obrębie pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. wykazywały trend zniżkowy. W czerwcu br. indyki skupowano po 5,15 zł/kg, a zatem taniej o 11% niż na początku roku oraz o 12% niż rok wcześniej.
 
W czasie pierwszych pięciu miesięcy 2016 r. cena skupu żywca drobiowego łącznie (wg GUS) kształtowała się na poziomie mniejszym niż przed rokiem. W maju br. za drób płacono 3,72 zł/kg, a więc o 4% mniej niż przed rokiem.
 
Tuszki kurcząt w czerwcu 2016 r. zbywano po 5,35 zł/kg, tj. o 7% drożej niż na początku br., ale o 8% taniej niż w czerwcu 2015 r. Krajowe tuszki kurcząt są jednymi z najtańszych w Unii Europejskiej. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w maju br. cena sprzedaży tuszek kurcząt w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 129,49 EUR/100 kg i była o 52 EUR/kg niższa od średniej ceny w UE wynoszącej 181,83 EUR/kg oraz o 31 EUR/kg mniej od ceny w Wielkiej Brytanii, będącej największym konkurentem Polski na unijnym rynku mięsa drobiowego.
 
W wyniku rosnącej produkcji ceny skupu kurcząt brojlerów do końca 2016 r. będą kształtować się na stosunkowo niskim poziomie. Szacowany wzrost produkcji drobiu będzie równoważony popytem wywozowym oraz utrzymującą się wysoką konsumpcją krajową.
 
Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ocenił, że średnie ceny kurcząt w skupie mogą przedstawiać się następująco:
  • we wrześniu 2016 r.: 3,50-3,70 zł/kg,
  • w grudniu 2016 r.: 3,20-3,40 zł/kg.

źródło: Gospodarz.pl/ARR, foto: iStock

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: kurczęta brojlery ceny drobiu Polska ceny indyków ceny kurcząt brojlerów ceny mięsa drobiowego drób Unia Europejska Ceny skupu indyków Ceny sprzedaży tuszek kurcząt Ceny skupu kurcząt
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl