BIEŻĄCE NOTOWANIA
Prognoza cen skupu drobiu do marca 2017 r.


Dodano: 16.11.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Dynamiczny wzrost krajowej produkcji drobiarskiej w 2016 r. skutkuje mniejszym niż przed rokiem poziomem cen skupu żywca drobiowego. Na zniżkę cen w Polsce oddziałuje również względnie niski poziom cen na rynku unijnym.

Prognoza cen skupu drobiu do marca 2017 r.

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny drobiu w Polsce
 
Jak wynika z danych GUS we wrześniu 2016 r. średnia cena żywca drobiowego w Polsce wyniosła 3,72 zł/kg i była o 8% niższa niż przed rokiem. Na mniejszym poziomie kształtują się zarówno ceny kurcząt, jak i indyków. Według danych z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW we wrześniu 2016 r. kurczęta brojlery skupowano po 3,38 zł/kg, a więc o 7% taniej niż przed rokiem. Ceny skupu indyków ukształtowały się na poziomie 4,85 zł/kg i były o 17% niższe niż rok wcześniej.
 
Tuszki kurcząt we wrześniu 2016 r. sprzedawano po 5,10 zł/kg, tj. o 8% taniej niż rok wcześniej. Krajowe tuszki kurcząt są jednymi z najtańszych w Unii Europejskiej. Przeciętna krajowa cena sprzedaży tuszek kurcząt we wrześniu 2016 r. wyrażona w walucie unijnej wyniosła 119,34 EUR/100 kg i była o 57 EUR/100 kg mniejsza od średniej ceny w UE wynoszącej 176,58 EUR/100 kg. W ciągu ostatniego roku średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Polsce były o 45–65 EUR/100 kg niższe od średnich cen w Unii Europejskiej. Świadczy to o utrzymywaniu znacznej przewagi cenowej polskiego drobiu na rynku unijnym.
 
Na skutek rosnącej produkcji na rynku krajowym, unijnym i światowym, ceny skupu kurcząt brojlerów do końca 2016 r. będą kształtować się na stosunkowo niskim poziomie. Niski poziom cen utrzyma się również w pierwszym kwartale 2017 r.
 
Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ocenił, że  ś rednie ceny kurcząt w skupie mogą przedstawiać się następująco:
  • w grudniu 2016 r.: 3,20-3,40 zł/kg,
  • w marcu 2017 r.: 3,30-3,50 zł/kg.

 


źródło: Gospodarz.pl/ARR, foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: kurczęta brojlery ceny drobiu Polska ceny indyków ceny kurcząt brojlerów ceny mięsa drobiowego drób Unia Europejska Ceny skupu indyków Ceny sprzedaży tuszek kurcząt Ceny skupu kurcząt
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl