BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek mięsa w Polsce (13.11.2016)


Dodano: 24.11.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa. Analiza obejmuje okres od 7 do 13 listopada 2016 roku.

Rynek mięsa w Polsce (13.11.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny żywca wieprzowego


Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 7–13.11.2016 r. krajowe zakłady mięsne skupowały trzodę chlewną po 4,89 zł/kg wobec 4,90 zł/kg w poprzednim tygodniu. Żywiec wieprzowy był o 4% tańszy w odniesieniu do cen sprzed miesiąca, ale o 24% droższy niż przed rokiem.
 
Spadek cen żywca wieprzowego obserwowany jest też w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Według danych Komisji Europejskiej w drugim tygodniu listopada br. unijna cena zakupu świń rzeźnych klasy E wyniosła 150,89 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była niższa o 0,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% niż przed miesiącem.
 
Żywiec ten był jednak o 13% droższy niż przed rokiem. Ceny żywca wieprzowego w porównaniu z poprzednim tygodniem obniżyły się w dziewiętnastu krajach UE, w tym najbardziej we Włoszech – o 3%, a wzrosły w Wielkiej Brytanii o 2% i o 0,2% w Niemczech. W pozostałych krajach cena tego żywca utrzymała się na poziomie z poprzedniego tygodnia. Cena polskiej wieprzowiny wyrażona w walucie unijnej wyniosła 148,56 EUR/100 kg i była wyższa niż m.in. w Belgii o 12%, Holandii o 10% oraz Francji i Danii po 5%.
 

Ceny żywca wołowego


Krajowa cena żywca wołowego (według ZSRIR MRiRW) wynosiła 6,18 zł/kg i była o 1% większa niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do cen sprzed miesiąca i roku żywiec wołowy podrożał odpowiednio o 2% i o 1%.
 

Ceny żywca drobiowego


W dniach 7–13.11.2016 r. kurczęta brojlery, podobnie jak w poprzednim tygodniu, skupowane były po 3,15 zł/kg. Ceny kurcząt były niższe o 1,5% niż przed miesiącem i o 6% niż rok wcześniej.
 
Za indyki płacono średnio 4,83 zł/kg wobec 4,85 zł/kg w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku indyki potaniały o 17%.

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
Gęsi tuczone w porównaniu z pierwszym tygodniem listopada podrożały o 7,5% i uzyskiwano za nie 8,05 zł/kg. Cena gęsi była wyższa niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 8% oraz o 7%.
 
Krajowe ceny prosiąt
 
Na krajowych targowiskach w drugim tygodniu listopada 2016 r. za 1 prosię płacono 173 zł, czyli więcej o 4% niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. Cena ta była również o 22% wyższa od notowanej przed rokiem.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
W dniach 7–13.11.2016 r. krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych, podobnie jak tydzień wcześniej, wyniosła 7,09 zł/kg. Cena ta była o 4,5% niższa niż przed miesiącem, ale o 17% wyższa niż przed rokiem.
Kompensowane ćwierćtusze wołowe zakłady mięsne zbywały po 12,89 zł/kg, a więc o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu. Ćwierci wołowe kosztowały również więcej o 2% niż przed miesiącem i o 3% niż przed rokiem.
 
Zakłady drobiarskie, tak jak w poprzednim tygodniu, sprzedawały tuszki kurcząt po 4,87 zł/kg. W tym czasie tuszki indyków podrożały o 4,5% do poziomu 8,17 zł/kg. Ceny tuszek kurcząt oraz indyków były wyższe niż przed miesiącem o 3–4%, ale o 4–5% niższe niż przed rokiem.

Ceny tuszek kurcząt

 

źródło: Gospodarz.pl/ARR foto: KWZH


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl