BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek mięsa w Polsce (6.11.2016)


Dodano: 17.11.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa. Analiza obejmuje okres od 30 października do 6 listopada 2016 roku.

Rynek mięsa w Polsce (6.11.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny żywca wieprzowego

W dniach 31.10 – 6.11.2016 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy po 4,90 zł/kg, a więc o 0,02 zł/kg drożej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie żywiec ten był o 7% tańszy niż miesiąc wcześniej, ale o 18% droższy niż przed rokiem.
 
Dalszy spadek cen żywca wieprzowego notuje się na rynku unijnym. Średnia cena zakupu świń rzeźnych w UE (według KE) wyniosła 151,76 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E i była niższa o 0,4% niż tydzień wcześniej i o 7% niż przed miesiącem, ale o 11% większa niż przed rokiem. Krajowa cena trzody chlewnej tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 149,82 EUR/100 kg.

Ceny żywca wołowego
 
Krajowa cena zakupu żywca wołowego (według danych ZSRIR MriRW) ukształtowała się na poziomie 6,10 zł/kg, tj. wyższym o 0,03 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 0,04 zł/kg niż przed miesiącem. Żywiec ten był jednak tańszy o 0,02 zł/kg niż w analogicznym okresie 2015 r.
 
Ceny żywca drobiowego
 
Kurczęta brojlery w pierwszym tygodniu listopada br. skupowano po 3,15 zł/kg względem 3,16 zł/kg tydzień wcześniej. Kurczęta były tańsze o 2% niż przed miesiącem i o 8% niż rok wcześniej.
 
Cena skupu indyków od połowy sierpnia 2016 r. jest względnie stabilna i kształtuje się w granicach 4,82 zł/kg do 4,88 zł/kg. W dniach 31.10 – 6.11.2016 r. za indyki w skupie, tak jak w poprzednim tygodniu, płacono 5,85 zł/kg. Było to mniej o 0,02 zł/kg niż miesiąc wcześniej i o 16% niż przed rokiem.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
Krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych w dniach 31.10 – 6.11.2016 r. wyniosła 7,09 zł/kg i była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 7% niż miesiąc wcześniej. Półtusze były jednak o 13% droższe niż przed rokiem.
Kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano po 12,71 zł/kg, a zatem o 1% drożej niż tydzień wcześniej. Cena ćwierci wołowych była wyższa o 0,04 zł/kg niż przed miesiącem i o 1% niż rok wcześniej.
 
Cena zbytu tuszek kurcząt wyniosła 4,87 zł/kg i była wyższa o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 6% niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt były jednak o 5% tańsze niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.
Tuszki indyków zbywano po 7,81 zł/kg, a zatem taniej o 1,5% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tuszek indyczych była o 10% niższa niż przed rokiem.

źródło: Gospodarz.pl/ARR foto: Gospodarz.pl/MP


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl