BIEŻĄCE NOTOWANIA
Na rynku UE polska wołowina jest dalej konkurencyjna cenowo


Dodano: 01.08.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Jak podaje Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zgodnie z prognozami OECD-FAO produkcja wołowiny w krajach rozwijających zwiększy się do 2025 r. o 20%, o czym zadecyduje zwyżka produkcji głównie w Argentynie, Brazylii, Indiach i Chinach.

Na rynku UE polska wołowina jest dalej konkurencyjna cenowo

Jesteś w kategorii wiadomości:


Produkcja wołowiny


W krajach rozwiniętych produkcja wołowiny w tym czasie wzrośnie o 7%, co będzie uwarunkowane przede wszystkim wyższą produkcją w Ameryce Północnej, Federacji Rosyjskiej i krajach przechodzących transformację gospodarczą. Zmaleje z kolei produkcja tego gatunku mięsa w UE w wyniku zmniejszenia pogłowia krów oraz niskiej rentowności produkcji.
 
Jednocześnie zwiększy się spożycie wołowiny zarówno w krajach rozwiniętych o 6% jak i rozwijających się o 21%, choć dalej konsumpcja wołowiny na mieszkańca w krajach rozwijających będzie dużo mniejsza niż w rozwiniętych. W najbliższej dekadzie szansą dla europejskich eksporterów może być zapotrzebowanie ze strony krajów azjatyckich, które preferują wołowinę z mniej intensywnego chowu i wolną od wszelkich chorób.

Ceny wołowiny


Na rynku krajowym cena skupu bydła w pierwszych 5 miesiącach 2016 r. wyniosła 5,90 zł/kg w. ż. I była o 3,3% mniejsza niż przed rokiem. W maju 2016 r. zwiększyła się do 6,09 zł/ kg w. ż. i była o 2,5% wyższa niż przed miesiącem. Ceny skupu młodego bydła wzrosły do 6,39 zł/kg w. ż. względem 6,23 zł/kg w. ż. w kwietniu. Większym cenom skupu bydła towarzyszył 9,8% wzrost cen skupu trzody chlewnej i 2,8% - cen skupu drobiu.
 
Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen zakupu bydła przez ubojnie oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do dwóch lat i krów. W trzecim tygodniu czerwca 2016 r., podobnie jak przed miesiącem, najmniejsze ceny skupu bydła łącznie oferowano w regionie północnym, a najwyższe w regionie południowym. Najmniejsze ceny ćwierci z byków do lat dwóch i krów były w regionie południowym, a największe - w regionie północnym.

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
Cena targowiskowa cieląt wzrosła o 2,6% do 11,40 zł/kg. Podobnie jak przed miesiącem, najwyższe ceny cieląt wystąpiły w województwie świętokrzyskim - 12,75 zł/kg, a najniższe w województwie podlaskim - 9,50 zł/kg i kujawsko-pomorskim - 9,50 zł/kg.
 
Na rynku unijnym polska wołowina jest w dalszym ciągu konkurencyjna cenowo. W trzecim tygodniu maja cena rynkowa tuszy młodego bydła w Polsce wyniosła 302,71 EUR/100 kg i była o 1,2% większa niż przed miesiącem. W UE cena wzrosła w tym czasie o 0,2% do 362,01 EUR/100 kg. Ceny polskie były niższe o ponad 16% niż w UE-28. Tusze młodego bydła w Polsce były też tańsze niż u czołowych nabywców polskiej wołowiny, czyli w Holandii o 3%, Włoszech o 20%, Francji o 6%, Hiszpanii o 19% i Niemczech o 11%.
 
Skup bydła od kilku lat systematycznie się zwiększa. Jednakże w pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. skupiono 163,2 tys. ton wagi żywej bydła, a więc o 0,1% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Było to o 47,6% więcej niż w 2012 r. W tym okresie w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 76,3 tys. ton wołowiny, tj. spadek o 4% w skali roku, ale o 3,2% wzrost wobec bardzo słabego pod tym kątem 2012 r.
 
Liczba ubitych sztuk bydła zwiększyła się o prawie 10% do 727,9 tys. szt. na co złożył się wzrost ubojów byków o 7%, krów o 12%, jałówek o 16% i cieląt o 2%. Podobnie jak przed rokiem największy udział wśród ubitych sztuk bydła miały byki - 50%. Znaczny udział w strukturze ubojów nadal miały krowy – 31%, co może świadczyć o postępującej restrukturyzacji sektora mleczarskiego stymulowanej niskimi cenami skupu mleka.

źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny nr 7/8(305/306), foto: Gospodarz.pl/MP

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: bydło wołowina mięso wołowe żywiec wołowy ceny wołowiny byki krowy ceny mięsa wołowego rynek wołowiny produkcja wołowiny konsumpcja wołowiny Polska Unia Europejska skup bydła ubój bydła
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl