Wyszukaj termin związany z rolnictwem


Agromelioracje

Dodano: 2011-02-22

Melioracje agrotechniczne, agromelioracje - zabiegi uprawowe o długotrwałym, zwykle kilkuletnim działaniu, mające na celu polepszenie właściwości fizyczno-chemicznych oraz stosunków wodnych w glebach niskoklasowych. Niekiedy agromelioracje mogą zastąpić melioracje wodne.

RODZAJE ZABIEGÓW AGROMELIORACYJNYCH NA GLEBACH MINERALNYCH:

1) Zabiegi usprawniające odpływ wód powierzchniowych

  - wykonywanie bruzd i przegonów 
- orka zagonowa
- orka profilująca
- wyrównanie powierzchni pól

2) Zabiegi usprawniające odpływ wód podpowierzchniowych

   - orka z pogłębiaczem
- orka głęboka (agromelioracyjna)
- głębokie spulchnianie
- drenowanie krecie
- wgłębne nawożenie
- wprowadzenie materiałów obcych do gleby


Źródło Wikipedia


Tagi powiązane z tym hasłem:
encyklopedia rolnicza