Polskie Towarzystwo Rolnicze w Gospodarstwie Rolnym Brody

Zdjęć w albumie 8, Dodano 2018-04-05
Dodaj do schowka
Trwa spotkanie Polskiego Towarzystwa Rolniczego, które spotkało się w Gospodarstwie Rolnym Brody.
Celem spotkania jest podsumowanie i ocena sytuacji Polskiego Towarzystwa Rolniczego na tle nowo tworzonego prawa dotyczącego środowiska dzierżawców gospodarujących na gruntach Własności Rolnej Skarbu Państwa. W czasie spotkania omawiane są także możliwośći współpracy z innymi organizacjami. Dzierżawcy skupiają się także nad stworzeniem form, które pozwolą efektywnie dialogować z Ministerstwem Rolnictwa. (5 kwietnia 2018 r.).