BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny baraniny w Polsce i UE w 2013 roku


Dodano: 28.01.2014

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Rok 2013 okazał się być bardzo niekorzystnym dla polskich producentów owiec, gdyż ceny skupu były dużo mniejsze niż rok wcześniej - poinformowała Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Ceny baraniny w Polsce i UE w 2013 roku

Jesteś w kategorii wiadomości:


W I kwartale minionego roku średnia cena skupu owiec wyniosła 6,37 zł/kg, w II kwartale było to już 6,63 zł/kg, a w III kwartale 6,56 zł/kg. Ceny te były mniejsze niż w analogicznych kwartałach poprzedniego roku odpowiednio o 15%, 13% i 1%. Z uwagi na malejącą stopę spadku można było liczyć na odwrócenie się tego niekorzystnego trendu, ale w październiku cena skupu obniżyła się do 5,95 zł/kg i była o 15% niższa niż rok wcześniej, a dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wskazują na spadek cen również w listopadzie.
 
Z danych zebranych przez Zawadzką wynika, że Unii Europejskiej, w okresie styczeń-wrzesień zeszłego roku wzrastały ceny jagniąt, która dopiero w IV kwartale obrały kierunek spadkowy. Niemniej jednak w październiku średnia cena jagniąt w UE-27 wynosiła 630 EUR/100 kg wagi poubojowej i była prawie taka sama jak rok wcześniej. Jednakże w listopadzie była ona o 6,5% mniejsza od ceny sprzed roku. W grudniu 2013 r. przeciętna cena jagniąt w UE-27 mogła wynieść 584 EUR/100 kg w stosunku do 620 EUR/100 kg w grudniu 2012 r.
 
We Włoszech, będącego największym importerem polskich jagniąt, w IV kwartale nastąpił stosunkowo spory wzrost cen. W październiku cena jagniąt była większa niż rok wcześniej o 17%, a w listopadzie o 15%. W grudniu średnia cena jagniąt na tym rynku wyniosła blisko 694 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 14% wyższa niż w grudniu 2012 r.
 
W Rynku Rolnym podano także, że w przypadku cen owiec ciężkich zwyżki i obniżki cen występowały w 2013 r. naprzemiennie, chociaż w IV kwartale ceny te charakteryzowały się trendem wzrostowym. W październiku średnia cena w UE-27 wyniosła 476 EUR/100 kg i była o 0,6% większa niż przed rokiem, ale w listopadzie cena wynosząca 483 EUR/100 kg była wyższa od ceny sprzed roku o 4,4%, a w grudniu o około 6% do około 485 EUR/100 kg wagi poubojowej.
 
Komisja Europejska prognozuje, że średnia cena jagniąt w 2014 r. będzie oscylować w granicy 580 EUR/100 kg wagi poubojowej, a cena owiec ciężkich 494 EUR/100 kg. Szacowane ceny owiec ciężkich wskazują na nieznaczny wzrost w odniesieniu do 2013 r., a owiec lekkich na ich stagnację.
 
Rok 2014 będzie więc prawdopodobnie również trudny dla polskich producentów owiec. Ceny tych zwierząt będą bowiem w dużym stopniu zależały od relacji złotego względem euro, a ich jedynym naturalnym sprzymierzeńcem byłaby deprecjacja złotego.

źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny Nr 1 (275), foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: owca owce baranina jagnięta jagnięta ciężkie Danuta Zawadzka IERiGŻ ceny jagniąt ceny owiec Komisja Europejska ceny baraniny cena
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl