BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny baraniny. W grudniu można spodziewać się sezonowej zwyżki cen


Dodano: 05.12.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


W Unii Europejskiej zniżkowy trend cen jagniąt został zapoczątkowany w końcu 2015 r. i trwa do tej pory. W I kwartale 2016 r. cena jagniąt wyniosła 586 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 550 EUR. Ceny te były mniejsze niż rok wcześniej odpowiednio o 7,9% i 6,3%. W III kwartale cena jagniąt wyniosła w UE-28 580 EUR i była o 5,4% niższa niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

Ceny baraniny. W grudniu można spodziewać się sezonowej zwyżki cen

Jesteś w kategorii wiadomości:


Cena owiec

W październiku, czyli w pierwszym miesiącu IV kwartału wyniosła ona 621 EUR i była o 2,9% mniejsza niż w październiku 2015 r. Malejąca stopa spadku może więc być sygnałem powolnego wychodzenia z sytuacji kryzysowej.
 
Ceny owiec ciężkich także maleją z krótką przerwą w III kwartale. Cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 519 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 516 EUR. W odniesieniu do analogicznych okresów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 5% i 4%. Wprawdzie w III kwartale cena owiec wyniosła natomiast 492 EUR i była o 2,2% większa niż w porównywalnym okresie 2015 r., ale w październiku nastąpił powrót do tendencji spadkowej, a cena owiec ciężkich wyniosła 468 EUR/100 kg i była o 1,8% niższa niż rok wcześniej.
 
Jak zauważa Danuta Zawadzka z IERiGŻ, ceny polskich owiec ciężkich również sukcesywnie maleją. Cena ta w I kwartale 2016 r. wyniosła 382 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 362 EUR. W stosunku do tych kwartałów sprzed roku ceny te były mniejsze odpowiednio o 4% i 12%. W III kwartale cena owiec wyniosła 353,03 EUR i była niższa o 7,2% niż w III kwartale 2015 r., a w październiku 348,27 EUR/100 kg i była o 3% niż rok wcześniej.
 
Ceny skupu owiec w Polsce zależą od cen owiec w Unii Europejskiej oraz kursu złotego względem euro. W I kwartale b.r. cena skupu wyniosła 7,01 zł/kg i była o 3% mniejsza niż w I kwartale 2015 r. Wynikało to z 12%, spadku tej ceny w lutym z 6,80 zł/kg do 5,97 zł/kg. W styczniu cena skupu owiec wyniosła bowiem 6,48 zł/ kg i była o 2% wyższa niż przed rokiem, a w marcu 8,59 zł/kg i była taka sama jak w marcu 2015 r. W II kwartale 2016r. cena skupu żywca baraniego wyniosła 6,62 zł/kg i była 7% mniejsza niż rok wcześniej.
 
W III kwartale wyniosła ona 7,23 zł/kg i była o prawie 1% większa niż przed rokiem, w tym we wrześniu wyższa o 4,4%. Mniejsza skala spadku w porównaniu z cenami owiec ciężkich, a przede wszystkim wzrost ceny we wrześniu są pochodną deprecjacji złotego względem euro.
 
Z krótkookresowej prognozy Komisji Europejskiej wynika, że w 2016 r. oczekiwana podaż rynkowa jest nieco większa niż w 2015 r. Zostanie ona zaabsorbowana przez większą liczbę ludności, co w efekcie pozwoli na utrzymanie spożycia na poziomie sprzed roku. W tej sytuacji roczne ceny owiec i jagniąt powinny być podobne do poziomów sprzed roku. Dotychczasowe spadki cen wyrażonych w euro powinny więc zamienić się we wzrosty, przynajmniej w grudniu, kiedy zawsze dochodzi do sezonowej zwyżki cen.

 

źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny 11(309), foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: owca owce baranina jagnięta jagnięta ciężkie Danuta Zawadzka IERiGŻ ceny jagniąt ceny owiec ceny baraniny cena Polska Unia Europejska mięso baranie ceny mięsa baraniego ceny skupu żywca baraniego
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl