BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny OMP w UE stabilne


Dodano: 01.08.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Od drugiego miesiąca 2016 roku w Unii Europejskiej notowane było wyhamowanie zniżkowego trendu cen OMP, który trwał praktycznie od drugiego kwartału 2015 r., ale z krótkotrwałym odbiciem na przełomie września i października 2015 r. - podaje FAMMU/FAPA.

Ceny OMP w UE stabilne

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny OMP

Szósty miesiąc 2016 roku przyniósł wzrosty cen OMP w UE, a w lipcu notowana jest stabilizacja w granicy podobnej do ceny interwencyjnej. W dniu 13 lipca 2016 roku przeciętna ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,70 EUR/kg, a więc była więc o 0,14% większa niż przed miesiącem, przy tym pozostając na pułapie o 3,71% mniejszym niż w porównywalnym czasie 2015 r.
 
W omawianym okresie spadkom uległy za to ceny OMP na rynku polskim gdzie osiągnęły pułap 1,57 EUR/kg, a zatem mniejszy o 7,1% niż przed rokiem i o 3,1% w skali miesięcznej. W ujęciu PLN w skali rocznej zaobserwowano z kolei spadek z 7,1 PLN/kg do 6,95 PLN/kg. Wyższe niż w Polsce i średnio w UE ceny OMP odnotowano na rynku czołowego unijnego producenta, jakim są Niemcy. W połowie lipca 2016 r. u naszego zachodniego sąsiada utrzymywały się one w granicy 1,76 EUR/kg, tj. 2,3% wzrost w obrębie miesiąca.
 
W przypadku drugiego unijnego potentata, jakim jest Holandia, odnotowano nieco niższą cenę OMP niż w Niemczech wynoszącą 1,73 EUR/kg, co było o 0,57% mniejszą stawką niż przed miesiącem. Obserwowana na przełomie marca i kwietnia stabilizacja cen oraz czerwcowe wzrosty związane są z funkcjonowaniem skupu interwencyjnego po stałej cenie 1,698 EUR/kg oraz skupem na drodze przetargów po 31 marca, gdy został wypełniony interwencyjny kontyngent skupu OMP.
 
Od dnia 20 kwietnia podniesiono limity ilościowe na zakup OMP w obrębie skupu interwencyjnego i tym samym zamknięto procedurę przetargową. Zwiększenie limitów przyczyniło się do wyhamowania trendu zniżkowego i wzrostów, ale wątpliwym jest, aby ceny OMP w najbliższym czasie w skali całej Unii zwiększyły się ponad próg interwencyjny. Jak pokazują ostatnie notowania, przeciętna ważona cena OMP w UE po osiągnięciu poziomu ceny interwencyjnej wykazuje nieznaczne wahania w skali tygodniowej.
 
Presję na ceny przetworów mlecznych w UE nadal wywiera ograniczony popyt z Chin i przedłużone rosyjskie embargo. Poza tym niesprzyjająco dla cen przetworów mlecznych w UE działają doniesienia o sporych zwyżkach dostaw mleka w czołowych krajach produkcyjnych, np. o 18,5% w Irlandii, o 11,9% w Holandii, o 5,6% w Danii, o 5,1% w Polsce, a także o 1,3% we Francji.

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
Dnia 13 lipca 2016 roku ceny OMP w UE kształtowały się przeciętnie o 0,08% powyżej progu interwencyjnego, osiągając przy tym poziom o 2,86% mniejszy niż ceny OMP wysyłanego z państw Oceanii, tj. Nowej Zelandii i Australii do portów Europy Płn. (baza fob), które są uznawane za ceny globalne. Na rynku amerykańskim, u jednego z największych konkurentów UE, wzrastające w ostatnich tygodniach ceny OMP są aktualnie o 1,6% niższe niż średnia we Wspólnocie, tym samym wynosząc w połowie lipca w przeliczeniu 1,67 EUR/kg.
 
Na rynkach UE w lipcu nastąpiły z kolei wzrosty przeciętnych ważonych cen pełnotłustego mleka w proszku (PMP). W dniu 13 lipca 2016 roku średnie ważone ceny PMP w UE osiągnęły granicę 2,2 EUR/kg. Stawki te były o 6,2% mniejsze od cen z porównywalnego okresu 2015 r., ale o 6,5% większe niż przed miesiącem. W Niemczech notowania PMP wyniosły 2,33 EUR/kg, a więc to zwyżka o 12,6% w skali miesiąca, w Holandii było stabilnie - 2,06 EUR/kg. W Polsce z kolei w omawianym okresie ceny PMP zwiększyły się w obrębie miesiąca o 3,76% do 2,02 EUR/kg.
 
Jak wynika z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1336/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych już od dnia 1 stycznia 2015 r. rozpoczął się skup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Poziom cen interwencyjnych wynosi dla odtłuszczonego mleka w proszku 169,80 EUR/100kg.
 
Na koniec 2015 roku w obrębie publicznej interwencji składowano 40,28 tys. ton OMP łącznie w Belgii, Irlandii, na Litwie w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i Łotwie. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. do 10 lipca 2016 roku w ramach publicznej interwencji magazynowano 307,89 tys. ton OMP w sumie w Belgii, Czechach, Irlandii, Estonii, Hiszpanii, na Litwie w Polsce, Francji, Słowacji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i Łotwie. Z kolei w obrębie programu prywatnego magazynowania (PSA), w 2015 roku do składów trafiło 52,06 tys. ton OMP, a od 1 stycznia do 10 lipca 2016 roku 33,8 tys. ton. Program ten największą popularnością cieszy się w Niemczech, Belgii i Holandii.
 
Pomimo niskich cen OMP, jakie notowane są w UE w 2016 roku, przetwórnie zwiększają produkcję. Według najnowszych danych KE, w czasie pierwszych trzech miesięcy 2016 roku we Wspólnocie wytworzono o 18,8% więcej tego proszku niż w tym samym czasie 2015 r. , przy czym w Polsce zaobserwowano 8,8% wzrost. Zmalał natomiast w tym okresie wywóz poza UE. W obrębie pierwszych trzech miesięcy 2016 roku poza granice Wspólnoty wyeksportowano o 1% OMP mniej niż w porównywalnym okresie 2014 roku, kiedy było to 178,7 tys. ton. Z Polski poza UE w okresie tym wysłano 14 tys. ton OMP względem 13,3 tys. ton sprzed roku.

źródło: Gospodarz.pl/AB FAMMU/FAPA na podstawie danych MR, AMI ZMB, obliczenia własne foto: sxc.hu

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: OMP PMP produkcja OMP produkcja PMP PSA mleko sektor mleka przetwory mleczne odtłuszczone mleko w proszku UE skup interwencyjny OMP skup interwencyjny PMP ceny OMP ceny PMP eksport OMP eksport PMP mleko w proszku
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl