BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek zbóż w kraju i na świecie (11.09.2016)


Dodano: 20.09.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż. Analiza obejmuje okres od 5 do 11 września 2016 roku.

Rynek zbóż w kraju i na świecie (11.09.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny pszenicy


Jak wynika z danych, w dniach 5–11.09.2016 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 618 zł/t, czyli to o 0,2% mniejszym niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% większym niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno pszenicy było o 7% tańsze.
 
Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej była niższa o 2% od unijnej i o 11% niż Niemczech. Jednocześnie pszenica w Polsce była droższa o 2% niż w Czechach, o 7% niż na Węgrzech i o 8% niż na Słowacji. W porównaniu z notowaniami sprzed roku cena pszenicy wyrażona w euro zarówno w Polsce, jak i w UE była o 10% mniejsza.

Ceny żyta
 
Od początku sierpnia w skupie żyta konsumpcyjnego utrzymuje się zwyżkowy trend cen. W dniach 5–11.09.2016 r. za żyto konsumpcyjne otrzymywano 505 zł/t, a zatem to wzrost o 2% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 0,2% droższe niż przed rokiem.
 
Ceny jęczmienia
 
Ceny jęczmienia paszowego ulegają umiarkowanym wahaniom. Po zwyżce w poprzednim tygodniu, w dniach 5–11 września 2016 r. cena tego zboża zmniejszyła się o 2% do 511 zł/t. Była ona niższa o 1% niż przed miesiącem i o 11% niż rok wcześniej. Krajowa cena jęczmienia była mniejsza o 9% od przeciętnej unijnej oraz o 14% niż w Niemczech, ale większa o 15% niż w Czechach i o 21% niż na Słowacji.

Ceny kukurydzy
 
Za ziarno kukurydzy w skupie płacono 649 zł/t, a więc więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena kukurydzy była o 8% niższa niż przed rokiem.
 
W Polsce za kukurydzę płacono o 6% mniej niż średnio w UE, ale więcej o 4% niż
w Rumunii, o 8% niż w Bułgarii i o 17% niż na Węgrzech.

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--

 
Na giełdach krajowych
 
Na giełdzie rolno-paliwowej Rolpetrol w dniach 5–11.09.2016 r. sprzedano 125 ton pszenicy paszowej po 535 zł/t i 75 ton tego zboża po 595 zł/t w sumie z kosztami transportu. Nabywców znalazło również 55 ton jęczmienia paszowego po 545 zł/t oraz 100 ton kukurydzy po 630 zł/t. Ceny te obejmowały koszty transportu.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
W notowaniu z 8 września 2016 r. (za FAPA) na giełdzie w USA zaobserwowano zwyżkę cen zbóż. Na pozostałych monitorowanych giełdach zagranicznych przeważały obniżki cen ziarna. Na giełdzie w USA cena pszenicy SRW, Nr 2 była o 3% większa niż przed tygodniem i wyniosła 157 USD/t. W tym czasie pszenica konsumpcyjna na giełdzie we Francji, w Niemczech i na Ukrainie potaniała o 1%, odpowiednio do 160 EUR/t, 174 EUR/t i 166 USD/t.
 
Giełdowa cena jęczmienia paszowego w USA ukształtowała się na poziomie 127 USD/t, tj. o 5% wyższym niż przed tygodniem. W Niemczech zboże to potaniało o 0,4% do 159 USD/t, a we Francji – o 2% do 130 EUR/t.
 
Cena kukurydzy na giełdzie w USA w obrębie tygodnia zwiększyła się o 3% do 150 USD/t, a w Argentynie – o 1%, do 177 USD/t. We Francji cena kukurydzy wynosiła 162 EUR/t i była o 3% niższa niż przed tygodniem.

źródło: Gospodarz.pl/ARR foto: Gospodarz.pl/DK

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: ceny zbóż ceny pszenicy ceny kukurydzy ceny jęczmienia ceny żyta pszenica kukurydza jęczmień żyto rynek zbóż zboże zboża
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl