BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek zbóż w kraju i na świecie (24.07.2016)


Dodano: 02.08.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż. Analiza obejmuje okres od 18 do 24 lipca 2016 roku.

Rynek zbóż w kraju i na świecie (24.07.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny pszenicy
 
Według danych z zakładów zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 18–24 lipca 2016 r. za pszenicę konsumpcyjną uzyskiwano 631 zł/t, tj. o 4% mniej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 9% tańsze niż przed rokiem.
 
Ceny żyta
 
Żyto konsumpcyjne w kraju nabywano po 490 zł/t, a zatem taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 6,5% niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku ziarno to kosztowało mniej o 5%.

Ceny jęczmienia
 
Cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie podobnym do obserwowanego w poprzednim tygodniu, czyli 523 zł/t. Była ona niższa o 13% niż przed miesiącem oraz o 10,5% niż przed rokiem.

Ceny kukurydzy
 
Od maja br. rosną ceny kukurydzy. W dniach 18–24.07.2016 r. w skupie za ziarno to płacono 728 zł/t, a zatem więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena kukurydzy była wyższa niż przed rokiem o 16%.

Zbiory zbóż


Jak wynika ze wstępnego szacunku GUS obszar uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2016 r. wyniosła 7,1 mln ha. Przeciętny plon tych zbóż może być podobny do notowanego przed rokiem, a więc na poziomie 3,67 t/ha.
 
Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami w 2016 r. wstępnie ocenia się na 26,1 mln ton, czyli to o 5% więcej niż przed rokiem. Szacuje się, że zbiory zbóż ozimych ukształtują się w granicy 16,3 mln ton względem 17,9 mln ton rok wcześniej.

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
Ceny na giełdach w Polsce
 
Na giełdzie rolno-paliwowej Rolpetrol w dniach 18–24.07.2016 r. zainteresowanie zakupem zbóż było nieznaczne. Sprzedano jedynie 150 ton żyta konsumpcyjnego po 480 zł/t. Nabywców znalazło także 55 ton pszenżyta po 550 zł/t wraz z kosztami transportu.
 
W dniach 25–27.07.2016 r. ofertowe ceny sprzedaży zbóż uległy dalszemu spadkowi i kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 500–700 zł/t, pszenica paszowa 540–610 zł/t, żyto konsumpcyjne 480–550 zł/t, jęczmień paszowy 500–590 zł/t oraz kukurydza 590–750 zł/t.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
Na monitorowanych giełdach zagranicznych w trzecim tygodniu lipca br. przeważały zniżki cen zbóż. W notowaniu z 21 lipca 2016 r. (za FAPA) w USA cena pszenicy konsumpcyjnej SRW, Nr 2 wynosiła 163 USD/t i była o 3,5% mniejsza niż przed tygodniem. We Francji pszenica potaniała o 0,6%, do 166 EUR/t, a w Niemczech jej cena pozostała niezmienna i wynosiła 170 EUR/t. Na Ukrainie cena tego zboża w obrębie tygodnia zwiększyła się o 0,6% do 162 USD/t.
 
Giełdowe ceny jęczmienia paszowego we Francji i w USA zmniejszyły się o 2% do poziomu odpowiednio: 135 EUR/t i 140 USD/t. W Niemczech zboże to potaniało o 1% do 169 USD/t.
 
Cena kukurydzy na giełdzie w USA w trakcie tygodnia zmalała o 6% do 156 USD/t, a we Francji o 3% do 161 EUR/t. W Argentynie cena tego zboża wynosiła 183 USD/t i była o 2% większa niż przed tygodniem.

źródło: Gospodarz.pl/ARR foto: Gospodarz.pl/MP

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: ceny zbóż ceny pszenicy ceny kukurydzy ceny jęczmienia ceny żyta pszenica kukurydza jęczmień żyto rynek zbóż zboże zboża
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl