BIEŻĄCE NOTOWANIA
W 2016 r. Polska nadal pozostanie liderem produkcji drobiu w UE


Dodano: 08.08.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Od początku maja obserwuje się wzrost cen żywca kurcząt brojlerów, głównie o charakterze sezonowym. W pierwszych trzech tygodniach lipca (1-24.07.2016 r.) przeciętna cena żywca w monitorowanych przez MriRW zakładach wyniosła 3,52 zł/kg i była większa o 3% niż średnio w czerwcu i w maju br.

W 2016 r. Polska nadal pozostanie liderem produkcji drobiu w UE

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny kurcząt brojlerów

Jak wskazuje Bank BGŻ BNP Paribas, analizowany w lipcu br. średni poziom cen żywca jest natomiast o ok. 4% niższy niż odnotowany w analogicznym okresie w zeszłym roku co wpisuje się w obserwowany w ostatnich 5-ciu latach spadkowy trend cen kurcząt żywych.

 

Głowną przyczyną niższych r/r cen jest zwiększająca się podaż żywca. Dane GUS podają, że liczba wylęgów kurcząt brojlerów wykazuje tendencje wzrostowe. Według najnowszych informacji w czerwcu br. wyniosła ona 90,9 mln sztuk, czyli była większa o 4,3% w skali roku. Łączny poziom wylęgów kurcząt brojlerów w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł 556 mln szt. co dało 8,1% większy wynik niż w analogicznym okresie 2015 r.

 

Biorąc pod uwagę wymianę handlową pisklętami jednodniowymi okazuje się, że w czerwcu br. wstawiono do kurników ok. 86,7 mln szt. Co daje 5,5% wzrost w ujęciu rocznym.

 

Dane GUS jednoznacznie wskazują, że branża drobiarska cały czas dynamicznie rozwija się. Uwzględniając liczbę wstawień kurcząt brojlerów w pierwszych 6 miesiącach br. wzrosła ona o 7% niż w porównywalnym okresie 2015 r. Miało to odzwierciedlenie w zwiększeniu liczby ubitych kurcząt w naszym kraju. Z wiadomości Eurostat wynika,że w okresie od stycznia do maja br. ubito łącznie 438 mln szt., czyli o blisko 15% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

 

Ponadto, na podstawie wysokiego poziomu wstawień w czerwcu br. można wnioskować, że w trzecim kwartale br. produkcja kurcząt kolejny raz wzrośnie. Ekstrapolując dotychczasową dynamikę wzrostu można rokować, że 2016 r. będzie zatem kolejnym rokiem znacznego zwiększenia produkcji drobiu w Polsce.

 

Decydujący wpływ na wzrost krajowej produkcji mają czynniki popytowe, w tym rosnący eksport, wskazujący na większe zainteresowanie polskim mięsem drobiowym na rynkach zagranicznych, jak również rosnąca konsumpcja mięsa drobiowego w kraju i na rynku UE.

 

Z oceny MRiRW w pierwszych pięciu miesiącach br. eksport mięsa i podrobów drobiowych (kod CN 0207) wyniósł 373,39 tys. t. i był o blisko 12% większy niż w odniesieniu do okresu poprzedniego roku. Obserwujemy utrzymanie się dużego zainteresowania polskim mięsem drobiowym u głównych partnerów handlowych, czyli Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji.

 

Przyjmując, że jeśli utrzymają się aktualne trendy to Polska w 2016 r. nadal pozostanie liderem produkcji drobiu w Unii Europejskiej. 


źródło: Gospodarz.pl/BGŻ BNP Paribas, foto: sxc.hu

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: drób kurczęta brojlery ceny kurcząt mięso drobiowe produkcja mięsa drobiowego konsumpcja mięsa drobiowego eksport drobiu podroby drobiowe polski drób produkcja drobiu ceny drobiu
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl